Eнергийна ефективност - топлоизолация и финансиране

Днес отново основната тема ще бъде енергийната ефективност и начини за нейното постигане. В миналото предаване говорихме за дограмата и основните и компоненти и как всеки един от тях оказва влияние върху топло и звукоизолацията на сградите.Монтаж на топлоизолация

Монтаж на топлоизолация

 

А сега нека проследим правилния монтаж на топлоизолационна система, изпълнена с експандиран полистирен – най-често използвания топлоизолационен материал при изпълнение на топлоизолационни системи в България.

 

Топлоизолационните материали, предлагани като система от различните производители, са с отлична съвместимост на химичните и физичните качества. Тази съвместимост гарантира пълноценна експлоатация на топлоизолацията и нейната дълготрайност.

Грундирането се извършва с цел ограничаване на попиваемостта на стената и по този начин използваният за закрепване на плоскостите лепилен разтвор ще изсъхва по-бавно. Това ще осигури достигането на пределните якостни показатели на материала.

 

Грешките при полагането на топлоизолацията започват още от началните етапи.

Долният ръб на топлоизолацията трябва да се ограничи от цокълни профили. Те се закрепват хоризонтално и служат като основа за полаганите по-късно топлоизолационни плоскости. 

Много често такъв профил липсва или пък неговата широчина не отговаря на размера на топлоизолиращата плоча. 

 

За монтажа на топлоизолационните плоскости от полистирен ще използваме специален лепилен разтвор.

Лепилният разтвор може да бъде използван за закрепване на топлоизолационни плочи както при новостроящи се сгради, така и за стари в процес на саниране. Той има високо сцепление към здрави бетонови основи и мазилки. 

Тук е другият основен и важен момент при полагането на топлизолацинните системи. При монтажа на топлоизолиращите плочи от полистирен трябва да се сложи достатъчно количество лепилна смес. Ако не се сложи препоръчаното количество, или се сложат няколко топки върху плоскостта, както много често се случва, плоскостите след време могат да се отлепят и така се нарушава топлоизолационните качества на цялата система.

Особено внимание трябва да се обърне при полагането на плоскостите около  прозорците.  Те се подреждат така, че да не се образува фуга по продължение на ръбовете на прозорците. Така се избягва появата на пукнатини в мазилката.

При ръбовете на прозорците задължително се закрепват цели плоскости. Затова те се изрязват така, че ъгълът на прозореца влиза в зарязания ъгъл на плоскостта. 

Фасадните плоскости трябва да са предвидени така, че да покрият по-тънките стиропорени плоскости, които се закрепват около прозореца.

Плоскостите около прозореца не трябва да покриват отворите за конденз, оставени в рамката на дограмата. Така водата попаднала в профила може спокойно да се оттича навън а не навътре и да образува влага по стената.

 

Плоскостите се разполагат хоризонтално, а не вертикално, с разминаване между съседните редове, така че съединителните фуги да не съвпадат.

За фиксирането на топлоизолационните плочи от стиропор се използват пластмасови елементи за механично закрепване и пластмасови пирони. 

Топлоизолационните плочи,  се фиксират с елементи за механично закрепване след стягането на лепилния разтвор. Времето за стягане е приблизително 2 денонощия. Дюбелите се разполагат средно по 4 броя на квадратен метър. Това осигурява задържането на плочите дълготрайно въру стената.

 

Около външните ъгли, там където са най-големите напрежения, причинени от вятъра, броят на дюбелите трябва да се увеличи и да бъде поне 8.

Полагането на фибромрежата се извършва след нанасясянето на лепилен разтвор върху изолационните плоскости, а не се замамазва с него.

При полагането на стъклофазерната мрежа също се допускат грешки. 

Когато мрежата е положена без застъпване, много скоро се появяват пукнатини по фасадата.

Понякога мрежата се забелязва над шпакловката, тъй като не е интегрирана в слоя, а поставена върху него.

Мрежата би могла да се отлепи от плоскостите заедно с шпакловката ако е спестено от материала при нанасянето му.

 

Материали за топлоизолация

Материали за топлоизолация

 

Естесвено цялата реконструкция  е направена с материали, които вашата компания предлага на пазара. Но днес бихме искали да обърнем внимание на актуалната тема за топлоизолацията. Системите за топлоизолация могат да се прилагат както при ново строителство, така и при стари сгради. Има ли разлика и каква е тя?

 

Основно разликата при стари сгради е, че трябва компетентно да се прецени състоянието на стените за топлоизолация и съответно да се подготви основата и се подбере правилно системата и технологията.

 

Сградите в България в по-голямата си част са тухлени, но през миналия век бяха построени и новите квартали в градовете с панелни блокове или блокове строени по метода едроплощен кофраж. Има ли разлика в материалите, които препоръчвате да се използват при различните видове сгради.

 

Както казах при старите сгради вида и състоянието на основата, върху която ще се закрепва топлоизолацията е от съществено значение, а нашата система е гъвкава като възможности.

Освен с EPS  като изолация можем да предложим и вариант с вата на Knauf Insulation.

 

Eнергийна ефективност – Топлоизолация

Eнергийна ефективност – Топлоизолация

Но за да задържим топлината през зимата вътре в дома ни трябва да се погрижим и за стените, през които реално се губи около 30% от енергията, която изразходваме за отопление през зимата и  за охлаждане през лятото. За съжаление сградите, в които повечето от нас живеем не отговарят на новите нормативни изизсквания и една инвестиция в топлоизолацията на нашия дом със сигурност си струва при непрекъснато повишавашите се цени на всички енергийни източици. За цената на тази инвестиция ще говорим с Теодора Христова – ръководител Маркетинг и Продажби в една от водещите компании в строителния бранш.

Топлоизолация със системите за сухо строителство

Топлоизолация със системите за сухо строителство

 

Намираме се в двора на една прекрасна къща, строена през 30 –те години на миналия век. След закупуването й вие я превръщате във офис на фирмата. Тя е паметник на културата нали?

 

Да, това е паметник на културата и е построена по проект на арх. Никола Лазаров през 30-те години на миналия век. За нас беше истинско предизвикателство реконструкцията на тази сграда, защото ... всичко трябваше да бъде извършено  съобразно изискванията на НИПК за опазването и като паметник на културата.

Сега къщата е христоматиен пример за приложение на системите за сухо строителство при реконструкция на стари сгради. Окачени тавани, предстенни обшивки, сухи подове, противопожарни облицовки от гипсофазер, фасадна система за топлоизолация - материали, които поради малкото си тегло не създават статически проблеми, осигуряват противопожарна безопасност, подобряват топлотехническите показатели и климата на обитаване на сградата. Но нека влезем вътре, за да усетите комфорта, който осигурява сградата дори и в тези горещи дни.

 

Топлоизолация на сградите в България

Топлоизолация на сградите в България

 

Сградите в България в по-голямата си част са тухлени, но през миналия век бяха построени и новите квартали в градовете с панелни блокове или блокове строени по метода едроплощен кофраж. Има ли разлика в материалите, които препоръчвате да се използват при различните видове сгради.

 

Както казах при старите сгради вида и състоянието на основата, върху която ще се закрепва топлоизолацията е от съществено значение, а нашата система е гъвкава като възможности.

Освен с EPS  като изолация можем да предложим и вариант с вата на Knauf Insulation.

 

Съществена роля при топлоизолацията на тези сгради играе и комбинацията от различни материали за основа. Типичен пример е стоманобетонна конструкция с тухлени външни стени, където като основа на топлоизолационната система се явяват два различни материала – тухла и стоманобетон. От топлотехническа гледна точка, за постигане на добри параметри на топлопреминаване и избягване на топлинни мостове, се налага топлотехническо обследване на конкретните детайли. В противен случай е възможно образуване на нежелани ефекти, като мухъли и гъби в помещенията.

 

Eнергийна ефективност – системи за топлоизолация

Eнергийна ефективност – системи за топлоизолация

 

Нека изясним отново на нашите зрители каква е основната роля на топлоизолационни системи?

 

Казано накратко – да намали загубата на топлина (тези 30 %) през външните стени до възможен минимум (грубо казано до нула, ако дебелината на топлоизолационния слой е 30 cm). Достигане на загуби до границата „нула“ е на теория и на практика невъзможно с подобни системи и според мен няма смисъл да се използва твърдението. „Намаляване на загубите“ – е напълно достатъчно като израз.

 

Свидетели сме на изпълнение на топлоизолационни системи от различни майстори и бригади, които нямат необходимата квалификация за това. Системите не се изпълняват по предписанието на производителите, подменят се материали, пестят се материали и т.н.

Как вашата компания се бори с това явлеие, защото неправилно изпълнената система не носи и очаквания резултат.

 

Обучаваме и сертифицираме фирми-изпълнители и контролираме с нашите специалисти изпълнението.

 

Топлоизолация с каменна вата

Топлоизолация с каменна вата

 

Топлоизолационната система може да бъде изпълнена и с каменна вата. 

Системите за облицоване на външни стени, включващи изолация с минерална вата, позволяват на фасадата да “диша”. Това е важно, тъй като ако сградата е облицована със паронепропусклив слой, резултатът може да бъде нежелана кондензация и образуване на плесени и мухъл по вътрешната повърхност на стените. 

 

Продуктите, включени в топлоизолационна системата с каменна вата са специално разработени за да отговорят на различните характеристики на този материал. Плочите от каменна вата са по-тежки от стиропорените плоскости и това изисква завишени показатели налепилно шпакловъчните смеси.

 

Съвременните материали позволяват да се работи много по-бързо, а резултатите от използването им се отличават с качество, естетика и дълготрайност. Водещите производители предлагат цялостни системни решения за почти всички строително-ремонтни работи.

 

Повечето съвременни материали се предлагат от производителите готови за употреба и това улеснява, и ускорява процесите. 

Грундирането на основата е задължително преди нанасянето на мазилката.

При липса на грунд, или при използване на грунд, който не е включен в системата, мазилката може да стане на петна.

Със съвременните декоративни мазилки се постига уникален ефект както при ново строителство, така и при ремонт и реставрация на стари сгради.

Тънкослойните мазилки се нанасят върху основата, при определената от зърното дебелина, с маламашка.

 

Полагането на цялата топлоизолационна система трябва да се извършва в сухи условия, при относителна влажност на въздуха под 80% и температура от 5°С до 30°С. Така сцеплението на различните материали е най-добро и се постигат максималните якостни показатели на лепилните разтвори.

 

Eнергийна ефективност – топлоизолация на сградата

Eнергийна ефективност – топлоизолация на сградата

 

Изборът на материали за изпълнението на топлоизолацията на сградата е от съществено значение не само за цената, но и за ефекта от влагането на средствата. Защото парите вложени в топлоизолация са инвестиция, която всички се надяват да възвърнат с времето чрез икономия на енергия.

За ефективността  на всяка система за топлоизолация,  освен използването на качествените материали, значителна роля играе и правилния монтаж.  

А когато искате да получите гаранция от производителя за предлаганата топлоизолационна ситема, със сигурност полагането на цялата система трябва да отговаря на предписанията – начин на работа и използвани материали.

 

Хората влагат пари в топлоизолирането на своите жилища като разчитат да спестяват от разход на енергия.  А изискванията и нормите при строителството на нови сгради и при санирането на стари стават все по-строги.

Правилният начин на извършване на ремонтите и основните строителни работи е предпоставка за дълготраен резултат. А правилната работа, спазването на изискванията и използването на качествени материали ще ви спести средства и нерви в бъдеще. 

Качеството на топлоизолацията на отделната сграда определя размера на месечните разходи за топлоенергия.  Освен това след въвеждане на енергийното сертифициране на сградите, качеството на топлоизолацията ще оределя и размера на наемите и във все по-голяма степен ще влияе върху цената на самата сграда.

 

Външните комплексни топлоизолационни ситеми осигуряват  “топла обвивка ” не само за стените но и за всички крайъгълни елементи и ръбове на сградите, балконските плочи и др. участъци, където биха могли да се появят термични мостове – т.е. места където топлината да може да преминава. 

Със съвременните технически средсва, или по-точно с термографска камера, може нагледно да се покаже и докаже ефективността на системите за външна топлоизолация.

На тези две термографски снимки ясно може да се види резултата от топлоизолирането на външните стени на сградата. Участъците със жълт и оранжев цвят показват че в тази сграда протичат процеси на загуба на топлина. Откъм вътрешността на сградата изтича топлина и това повишава температурата на външната й стена, което отчита и термокамерата. С други думи, голяма част от топлината, за която плащате, излиза през стените, вместо да остава в жилището Ви.

На другата снимка е показана същата сграда след топлоизолиране – термокамерата не отчита затопляне на външните стени и затова сградата е оцветена в в синьо.