Домашна механа във вила - хидроизолация и изграждане на камина

Изграждане на камина и хидроизолация на приземно помещениеМонтаж на врата

Монтаж на врата

От голямо значение при монтажа на вратата е нейното нивелиране То осигурява безпроблемно движение на крилото. Важен етап от монтажа на касата е нейното фиксиране с рамкови дюбели към зида.
За окончателното фиксиране на касата на вратата ще използваме пистолетна полиуретанова монтажна пяна. Тя има отлично сцепление към повечето материали и осигурява добра топло и звуко изолация.
Пяната е саморазщиряваща се. За около 20 минути тя достига максималния си обем и почти не се разширава след първоначалното си разширение. Окончателното втвърдяване е след около 24 часа. При минусови температури разширението е по-малко. В процеса на втвърдяване има лека специфична миризма, която изчезва напълно след втвърдяване. Повърхностите, върху които се нанася пяната трябва да са чисти.
След изсъхване излишната пяна се изрязва. Фугата между касата и стената се уплътнява с акрилен уплътнител. Той е лесен за работа и след като изсъхне може да се боядисва. Не съдържа разтворители и се нанася с пистолет за силикон. За да се предпазят повърхностите, ръбовете на фугата се покриват с подходяща лента. Окончателното втвърдяване при се достига след около седмица, но може да се боядисва 1 час след нанасянето му. Максималният размер на запълваната фуга е 20 мм. За максимално сигурен резултат при запълването на различни фуги, препоръчителното съотношение е дълбочината да е равна на широчината.

Изграждане на камината

Изграждане на камината

Камината, която ще изградим, ще е разположена в ъгъла между двете стени. При токова разположение е много важно първоначалното измерване и определяне на точното място на конструкцията. В противен случай булото на камината би могло да бъде изкривено и страничните му стени няма да са равни.
Основата на камината ще бъде изградена от стандартни газобетонни блокчета. За залепването им се използва циментово лепило. Отвътре газобетонните блокчета трябва да се измажат или Ако не се измажат, след време може да започнат да се разпрашават.
След основата, следва изграждането на металната конструкция за булото на камината. Първо се монтират UD метални профили към пода и тавана с рамкови дюбели. Разстоянието между дюбелите не трябва да бъде повече от един метър. Вертикалните CD профили се захващат към вече монтираните хоризонтални.
За изолиране на камина се използва камена вата. Практически каменната вата е негорима, а коефициентът й на топлопроводимост е незначителен. Ватата се монтира между металните профили обикновено без допълнително укрепване. Първо се монтира парчетата вата отзад, сле дтова отсрани и най-накрая отпред на конструкцията. Отелните парчета каменна вата се залепват със специална алуминиева лента.
Към вече изградената метална конструкция, с рапидни винтове, се захващат кипсфазерни плоскости, които предварително са изрязани в необходимите размери. За целта се използва макетен нож и след това плоскостите лесно се чупят. Финалната обработка на изграденото було включва запълване на фугите и

Хидроизолация

Хидроизолация

Сместа се разбърква в кофа с вода. Хомогенизирането на сместа се постига с равномерно разбъркване с електрически миксер. Задължително е нанасянето на поне два слоя от сместа. Първият се нанася плътно с четка. Така се осигурява по-добро разпределение на разтвора по повърхността. За нанасянето му не се използва мече, защото късите косми на мечето не могат да достигнат до по-големи неравности по стените и така остават малки пространства непокрити с разтвор. Вторият пласт се нанася след около 6 часа. Това време е необходимо за изсъхването на първия. Вторият пласт може да се нанася и с маламашка чрез Но тогава консистенцията на разтвора трябва да е по-гъста, за да не пада от инструмента. Естествено, начина на нанасяне на втория слой оказва влияние и върху разходната норма, която пряко зависи от дебелината му. Продуктът не трябва да се смесва с други материали, добавки или свързващи вещества. При необходимост може да се нанесе и трети слой. След като изсъхне изолираната повърхност може да се покрива с настилки, облицова и замазва, но не с материали, които съдържат гипс. Пълната водоустойчивост се постига след 24 часа. Върху хидроизолираната основа може да се стъпва след 2 дни.

Поставяне на химически анкер

Поставяне на химически анкер

Химическият анкер се използва за анкериране както в плътни материали като бетон и камък, така и в материали с кухини – например тухли. Той има много добра товароносимост и се изполазва за монтаж на тоалетни чинии, бойлери, тежки външни порти на дворове, стълбищни парапети. Едно от предимствата му е, че материалът не се разширява и това дава възможност анкерирането да се разполага близо до ръбове на стени или други строителни елементи.
След пробиването на отвора, той добре се продухва и почиства няколко пъти от останалия прах и малки частици. Преди запълването на отвора, настрани се изстискват около 10 см. Така може да сте сигурни, че двата компонента са добре смесени.
Отворът в стената се напълва с химическия анкер Визуално може да се провери дали той е добре запълнен. Целият отвор трябва да е добре запълнен с материал, за да се осигури максимален контакт на химическият анкер с повърхността на зида. Така се постига необходимата здравина. След това шпилката се вкарва в напълнения отвор с леко завъртане и се оставя на стегне.
Когато се пробиват отвори в кухи материали е добре преди да се запълни отвора с химически анкер от тубата, да се вкара перфорираната втулка. През отворите й ще излезе материал и ще захване в тухлите.
След втвърдяване на химическия анкер могат да се монтират и тежестите.