Офис у дома - предстенна обшивка, шпакловане и саморазливна замазка

Предстенната обшивка с каменна вата ни дава добра топло и шумоизолация на помещениетоИзграждане на предстенна обшивка

Изграждане на предстенна обшивка

Крепежните елементи, или така наречените директни окачвачи, се монтират на стената с помощта на дюбели през точно определено разстояние. Максималното разстояние, на което може да се монтира гипскартонената плоскост от стената е 125 мм. Към пода и тавана се закрепват UD профили.

CD профилите се монтират към окачвачите и към профилите, закрепени вече на тавана и пода, с винтове за ламарина. Зад CD профилите трябва да се остави достатъчно място за монтирането и на шумоизолиращата вата.

След изграждането на металната конструкция и преди полагането на ватата грунд се полагат всички необходими кабели за осветлението и електричеството.

Полагането на ватата е просто, тъй като не е необходимо прецизно рязане на материала според конкретните размери на обекта. Съществено качество на каменната вата е, че силно абсорбира шума. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви и т.н. За оптимална шумоизолация се препоръчва използването на вата с тегло между 40 и 50 кг на кубичен метър.

Обшивката на вече монтираната конструкция се извършва с вертикално разположени гипскартонени плоскости, специално предназначени за изграждане на предстенни обшивки и леки преградни стени. Гипскартонените плоскости се закрепват към щендерната конструкция със специални рапидни винтове. При монтажа на плоскостите трябва да се съблюдава за разминаването на челните фуги. Разместването трябва да е минимум 400 мм.

Полагане на самонивелираща се замазка

Полагане на самонивелираща се замазка

Преди полагането на замазката, циментовият под трябва да се почисти от прах и други частици. С телена четка или шпакла се отстраняват слабо закрепените най-горни частици от основата. След това с прахосмукачка се почистват и малките частици и прах останали по пода.

След почистването е добре повърхността да се обработи с грунд а след това може да се премине към нанасянето на самонивелиращата се замазка.

Сместа трябва да бърка на бавни обороти – максимум 600 оборота в минута. Това ще предотврати вкарването на въздух в сместа. Узряването на сместа трае около 3-4 минути. След повторно разбъркване сместа е готова за употреба. Замазката се излива на равномерно на пода и се разстила с маламашка. Дебелината на пласта е от 1 до 10 мм. За различните замазки тази дебелина на слоя е различна.

Втвърдяването на самонивелиращата се замазка зависи изключително много от атмосферните условия. За да се избегнат негативните последствия от бързо изсъхване, повърхността трябва да бъде предпазена от преки слънчеви лъчи и течение. По настилката може да се стъпва след 3 часа, а по тежки натоварвания тя може да понесе след минимум 24 часа, в зависимост от дебелината на настилката.

Шпакловане на стените

Шпакловане на стените

Добре е преди на стените, те са се грундират Благодарение на своите свързващи и укрепващи свойства грундовете заздравяват основата и предотвратяват евентуални повреди по нея. Друга задача на грундовия слой е да уеднакви и намали попиваемостта на основата – мазилка или

След изсипването на шпакловъчната смес във водата тя се разбърква добре на не много бързи обороти, за да се избегне вкарването на въздух. Времето за работа започва да тече от момента на разбъркването на сместа. От него зависи и количеството на материала, който се приготвя наведнъж. Отвореното време оказва влияние върху продължителността на работа след нанасянето на разтвора върху основата. Продължителното отворено време дава възможност за по-спокойна работа на майсторите. При кратко отворено време на не позволява доброто оформяне на повърхността, защото материалът вече не е пригоден за работа. След нанасяне, шпаклованата стена трябва да се шлайфа със шкурка.

Фугиране на предстенната обшивка

Фугиране на предстенната обшивка

Фугиращата смес се разбърква добре в съд със студена вода. Нанася се с шпакла и маламашка. Фугопокриващата лента – хартиена или стъклофазерна покрива фугите и се поставя между два слоя от фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално напукване след окончателното изсъхването на шпакловъчната маса. Шпакловат се всички фуги и глави на рапидните винтове.

Ако изискванията към гладкостта на стената са високи, то след изсъхването на фугопълнителната смес, стените се допълнително.