Офис у дома - преградна стена, боядисване на стените и обзавеждане

Как да направим удобен и функционален офис у дома.Изграждане на гипскартонена конструкция

Изграждане на гипскартонена конструкция

Правилното оразмеряване и определянето на мястото на конструкцията е от изключителна важност. Мястото на конструкцията се отбелязва на пода, тавана и стените. При оразмеряването, профилите се режат със специална ножица. Стандартната дължина на UW профилите, които се монтират към пода и тавана е 3 метра. Широчината е различна в зависимост от предназначението на конструкцията.

CW профила се поставя в UW профилите и се закрепва към стената. По правило CW профилите се поставят и монтират така, че отворената страна на профилите да сочи посоката на монтаж на плоскостите.

За облицоването на конструкцията се използват гипскартонени плоскости.

Ако е необходимо преди да се затвори конструкцията, се прокарват необходимите кабели за захранване на техниката и осветлението, така че да останат скрити в новоизградената конструкция.

Полагане на настилка

Полагане на настилка

Разкроеният вече мокет се прегъва през средата и лепилото се разнася на пода с помощта на назъбена шпакла с дълбочина на зъба от 1,5 до 3 мм. Дълбочината на зъба определя количеството лепило, а то зависи от поглъщаемостта и гладкостта на основата. Лепилото се нанася едностранно и равномерно и по цялата повърхност на пода.

Стаята придобива завършен вид с поставянето на перваз от самия мокет- по този начин помещението ще изглежда по-просторно и в същото време – по-уютно. Мокетеният перваз е чудесен начин да оползотворите фирата от мокета, която обикновено остава при по- големи помещения или при помещения с неправилна геометрична форма.

Най-лесният начин за залепване на перваза на мокета е с монтажно лепило. Нанася се по цялата дължина на перваза. Залепва веднага за стената и не е необходимо допълнително укрепване. Лесната и бърза работа с монтажните лепила ги правят все по-предпочитан продукт за всякакви довършителни строотелно ремонтни и монтажни работи.

След залепването на цялата настилка тя се притиска с валяк към основата. Посоката на движение на валяка е от центъра навън, за да се изкарва въздухът, останал под настилката.

Боядисване

Боядисване

За цветовото оформяне на даденото пространство трябва да се избере един основен цвят, който ще дава тона и може да се каже характера на помещението.

В добре осветени помещения могат да се използват и студени цветове на боята. Те правят помещенията да изглеждат по-просторни но в същото време могат да създадат и усещане за хладина. За по-тъмните стаи е препоръчително да се използват топли цветове, защото те отразяват по-добре светлината.

В повечето случаи цветът се избира по каталог и вие получавате готовата оцветена боя. Така производителите гарантират че всеки път ще получавате боя с еднакъв цвят.

За получаване на добро покритие е достатъчно двукратното нанасяне на боята. Между нанасянето на двата слоя е неободимо да се изчака поне 3-4 часа.

Ако по време на боядисването бъде изцапана някоя повърхност тя трябва да се забърше с влажна кърпа веднага, докато боята още не е засъхнала.

Фугиране

Фугиране

Запълването на фугите и по правило обхваща 3 работни операции. Преди всяка следваща операция шпакловачния материал трябва напълно да се втвърди и изсъхне.

Първо се нанася шпакловачния материал във вдлъбнатината на фугата и след това се полага и фугопокриващата лента. Задължително е използването на фугопокриваща лента, за да се избегне напукване на материала по време на съхнене. Особено внимание трябва да се отдели на външните ъгли. Те се оформят и след като са поставени алуминиеви ъглови профили. Профилите са перфорирани за по-лесно преминаване на шпакловъчната маса и след поставянето им ъгълът е идеален и защитен от евентуални наранявания.

Вътрешните ъгли също се с фугопокриваща хартиена лента, която се постява между два слоя от шпкаловъчната смес.Тя е по-дебела и плътна от стъклофазерната, но осигурява добро сцепление на материалите и не позволява образуването на пукнатини, при евентуални слаби напрежения.

След като материалът изсъхне, повърхността се шлайфа и с маламашка се нанася и финишно покритие.