Спалня с детска - преградна стена, изравняване на стени и под

Ще изградим преградна стема между спалнята и детската стая. Ще изравим пода и стените.Изграждане на преградна стена

Изграждане на преградна стена

Първа стъпка при изграждането на преградната стена е изграждането на метална конструкция от UW и CW профили. Тъй като трябва да се остави място и за врата в стената, оразмеряването на UW профилите, които се монтират на пода е съобразено с нея. Към профилите, монтирани на пода и тавана, се захващат вертикалните CW профили. Разстоянието между отделните вертикални профили се определя от широчината на гиспкартонените плоскости. Размерът на ватата, също е съобразен с тези размери. Всички елементи в системата са произведени с размери, които осигуряват идеално съответствие между тях, което улеснява работата и спестява време за допълнителни операции.

Отворът за вратата се изгражда от стабилни UA профили. Това заздравява конструкцията, тъй като при вратата тя е подложена на по-интензивно и по-силно натоварване. Към пода профилите се захващат, със специално произведени за тази цел, пети за връзка между UА профил и под или таван.

Щурцът над вратата също се изгражда и монтира по точно определен начин. Захващането към конструкцията е с така наречените пети. Над щурца се монтират поне два вертикални профила, за захващане на гипскартонените плоскости. Върху изградената единична конструкция от метални профили, се монтират по два слоя гипскартон и от двете страни, а между тях се полага каменна вата. Двата слоя плоскости стабилизират стената, а ватата между тях осигурява добра звуко и термоизолация.

Гипскартонените плоскости се фиксират вертикално с рапидни винтове към металните профили. Всички фуги и главите на рапидните винтове трябва да се покрият с фугопълнителна смес. При фугирането на първия слой гипскартон не се използва фугопокриваща лента.

  След това се преминава към полагането на каменната вата. Тя се поставя без допълнително укрепване между металните профили на конструкцията. Произвежда с различна плътност и тежест в зависимост от предназначението си. При монтаж на вътрешни преградни стени и предстенни обшивки, достатъчно е тежестта на ватата да е около 50 килограма на кубичен метър. Вторият слой гипскартон заздравява и стабилизира конструкцията. Плочите се монтират така, че фугите на долния и горния пласт да се разминават.


За на фугите се използва освен фугопълнител и фугопокриваща лента – микро фибърна или хартиена. Тя се вмазва между два слоя материал и така осигурява по-гъвкава връзка между плоскостите и фугиращата смес. Тя е крайно задължителна при фугите образувани от нефабрични кантове на плочите.

Външните ъгли при отвора на вратата само се без да е необходимо допълнително им укрепване с ъглови профили, тъй като тези ръбове ще бъдат покрити от рамката на вратата и няма да се виждат.

Полагане на самонивелираща се замазка

Полагане на самонивелираща се замазка

Преди полагане на замазката отново е препоръчително използването на специален грунд Той образува слой, който подобрява слепването с подовата замазка. Нанася се без да се разтваря с помощта на баданарка или мече. След като изсъхне първият слой, грундът се нанася още веднъж, в посока перпендикулярна на първоналната. Преди да се нанесе материала за изравняване, грундът трябва да е напълно изсъхнал.

Препоръчително е разбъркването на сместа за подовата замазка да става на по-бавна скорост на електрическия миксер. Така не се въвлича прекалено много въздух и при разливането й не се появяват мехурчета. Узряването на сместа трае около 2-3 минути. След това тя се разбърква отново и се разлива върху пода.

Разнася се с изглаждаща шпакла, назъбена маламашка или специален иглен валяк. Времето за нанасяне е около 25 минути. Дебелината на слоя е от 1 до 10 мм. В зависимост от дебелината е и времето за съхнене на замазката. Върху нея може да стъпва след около 3 часа, но настилката може да се слага най-рано след 24 часа.

  Прясно излетия слой трябва да се предпазва от прекалено бързо изсъхване. Препоръчителните условия за полагане на самонивелиращата се замазка са температура на въздуха от 18 до 30 градуса целзии и влажност под 75%. Температурата на основата трябва да е поне 15 градуса.

От значение е и възрастта на циментовата замазка – тя трябва да е направена поне 1 месец преди да се пристъпи към полагане на самонивелираща замазка

Шпакловане на стените

Шпакловане на стените

Преди да се започне със основите трябва да се грундират Грундът се нанася с баданарка по цялата повърхност и има няколко основни предназначения: заздравява основата, фиксира прахта, уеднаквява попиваемостта и осигурява здрава връзка между основата и лепилото за плочки.

Разбъркването на шпакловъчната смест е от огромно значение за лесната работа и крайния резултат. Хомогенността на материала е предпоставка за лесното му нанасяне. Времето за узряване е окло 3 до 5 минути. Готовият разтвор може да се използва в рамките на 40 до 60 мин, в зависимост от атмосферните условия.

Гипсовата изравнява повърхностите като запълва неравности до 10 мм при нанасяне на един слой. За почти всички шпакловки препоръчителната температура за работа е между 5 и 30 градуса. При температури извън тези граници, с материалът се работи трудно и производителят не дава гаранции за качеставата на продукта.