Смесител за вграждане EasyBox

Вградените смесители ни дават възможност за използване на различен дизайн смесител с едно и също базово устройство.Смесителят за вграждане EasyBox е изключително гъвкаво и адаптируемо към всякакъв тип инсталация. Монтажът не изисква никакви специални инструменти и усилия. Базовото устройство може да бъде комбинирано с различни смесители. В зависимост пот конкретната ситуация има възможност за монтаж по 5 различни начина. Базовото устройство може да бъде вградено в стената. То може да бъде фиксирано дирекно към стената, като дълбочината се осигурява от предстенна обшивка от гипскартон, или пък да бъде фиксирано към стената чрез регулируемите монтажни крачета. Може да бъде монтирано към монтажна рама или пък директно към гипсокартон.

При необходимост от изключително дълбок монтаж се предлага допълнителен комплект за удължаване. Специална технология на EasyBox осигурява 100 процентна херметичност. Тя е изработена от специалната фибърна  материя и предотвратява проникването на вода между плочките и корпуса на  смесителя, инсталиран в стената. Допълнителни каучукови уплътнителни  елементи около отворите  за присъединяване към  водопроводната система  предотвратяват възможността  за попадане на вода от базовото устройство в стената.

Рамката за присъединяване на декоративните елементи, произведена по специална технология  позволява вградените уплътнителните елементи да са неотделима част от твърдата основа. Така се гарантира правилно позициониране на уплътнителите при монтаж.

Основният проблем при вградените технологии е да  се гарантира защититата на зида от вода и влага чрез уплътнение. При вземане на душ е недопустимо водата да прониква в стената дори през фугите на плочките. Ето защо относително големият отвор, в който се вгражда
смесителят, трябва да бъде максимално уплътнен.

Смесителят за вграждане се монтира изключително лесно и бързо при всички различни типове стени. Oтворите за присъединяване към водопроводната инсталация са максимално достъпни за работа  и позволяват присъединяване на всички видове тръби. Ако изграждате водопровода с полипропиленови тръби, само трябва да монтирате първо подходящите фитинги за преход от метал към полипропилен.

Вграденият смесител EasyBox се монтира с винтове през фиксиращите отвори за директно присъединяване към стената.

Добре е да се промие водопровода от случайно попаднали песъчинки и други замърсявания чрез пускане на вода през системата.

Следва подготовката на гипскартонените плоскости за затваряне на инсталационната стена. Затварящата капачка притежава 4 цилиндрични опори, позволяващи използването на стандартен нивелир при позиционирането на  изделието в стената. С тях може лесно да от отбележите размера на отвора, който трябва да бъде направен.

С подходяща по размер фреза се изрязва отвор в гипскартонената плоскост, която се фиксира към съответната конструкция. Херметизиращата яка се поставя върху готовата стена. 

Сега вече могат да се залепят и плочките. Едва след като са залепени плочките може да се отсрани предпазния капак на вградения смесител и да се изреже частта от кутията, която се подава над плочките. Концентричните канали  улесняват изрязването на
излишната част от кутията  след вграждането.

Отстранявава се промиващо устройство, което позволява проверката за херметичност и промиване след присъединяване към водопроводната инсталация, която ние направихме.

Следва монтажа на функционаланата част на смесителя за вграждане. В комплекта са включени и необходимите инструменти.  Фиксира се и поддържащата рамка и декоративните елементи.

Концепцията за вграждане EASY-Box непрекъснато се развива и представлява универсално решение за вграждане.  Може да се комбинира с над 30 различни смесители за максимална гъвкавост.