Водопровод с пресоване

Водопроводна система изградена с фитинги с пресоване ускорява и улеснява работата на майсторите. Целият водопровод се сглобява и чак на края се преминава към пресоване на фитингите. Корекции лесно могат да бъдат нанесени по всяко време преди пресоването.Определяме точното място на термобатерията за душа и нивото на трасето на тръбите на водопровода.
За по-голямя точност при монтиране на стенните колена на водопровода за смесителя се използва т.н. унифициран комплект за батерия – УКБ.

Ако се използва такъв комплект колената си остават фиксирани и не се разместват или кривят. Сглобеният комплект се монтира към стената.
Захранването за мивката трябва да е зад шкафа, тъй като смесителят за мивката е стоящ.

За фиксиране на водопроводните тръби, към стената се монтират скоби. По правило тръбата за студената вода се монтира под тази за топлата на поне 10 см разстояние, за да се избегне топлообмен между водата, течаща в двете тръби. Тръбите, с които ще изграждаме водопровода се монтират чрез пресоване. Тук е мястото да припомним, че за гарантирано качествено изпълнение на водопровод от този вид е задължително използването на тръби и фитинги от един и същ производител.

Преди всяко сглобяване водопроводната тръбата се калиброва – така се оформя фаска и тръбата придобива абсолютно кръгла форма. Това гарантира правилното сглобяване.
Правилното сглобяване се контролира визуално – следи се водопроводната тръбата да се покаже през малките отвори на прес фитинга.
Разклоненията се правят с тройници за пресоване.
За улеснение по-тънките водопроводни тръби ф16 се изправят със специален инструмент.
Тръбите се огъват с помощта на пружина - вътрешна или външна.

Тръбите се оразмеряват и след това се отрязва парчето с необходимата дължина.При пръсъединяване на консуматор, с вече фиксирани прес фитинги, е добре първо да се вкара тръбата във фиксирания прес фитинг и след това да се присъедини към трасето на водопровода с пресоване.

Наклонът на канализационните тръби трябва да е не повече от 1%.
При завършване на работата и след  присъединяването на тръбите към съществуващия канал, се поставят и тапи, които да спират неприятните миризми по време на ремонта.