Защита на стената от графити

Потенциално застрашена от надраскване със спрей от уличните графити майстори е долната част на стената, която е достъпна за рисуване без допълнителни стълби. Затова е достатъчно да защитите от графити долната на стената част, като ограничите площта с хартиено тиксо. Изчистването на графитите става само с водоструйка и топла вода.Материалът за защита от графити е готов за употреба. Трябва само да се разбърка добре, за да се хомогенизира течността и да се нанесе поне 48 часа върху прясно боядисаната фасада.
Нанася се с четка или с компресор.

Нанасянето с четка осигурява по-добро проникване на материала във структурата на мазилката, като създава безцветен и невидим филм, който предовратява навлизането на вода, боя от графити и мръсотии в дълбочина.
Филмът не пропуска влага отвън навътре, но позволява на стената да диша.

Втората ръка се нанася след около 20 минити, още преди да е изсъхнала първата – както се казва – мокро в мокро. Вторият слой препарат против графити запълва евентуални пропуски в първия и двата се обединяват, за да образуват един по-надежден  защитен филм върху мазилката. Препоръчително е повърхността да не се мокри поне 12 часа.

Е, да. Понякога чисто бялата фасада изкушава графити майсторите и един ден намирате фасадата си ….. изрусувана.

Ако не ви харесва произведението, оставено върху стената, като върху бял лист хартия, можете лесно да го отмиете, защото преди това сте се погрижили да защите боята с подходящ препарат.

Препоръчително е измиването да става с топла вода – около 80 градуса. Силната струя и топлината отмиват без остатък нанесените графити. Стената отнова е бяла.
Топлата струя топла вода е отмила и част от защитния слой, затова за понататъшна надежна защита е препоръчително, след изсъхването на стената, да се нанесе поне един слой от защитния материал против надраскване със спрей.

Повърхността се обработва отново с четка. Можете да нанесете антиграфити препаратът само върху третирания с пароструйка участък, или пък върху цялата стена.
Така няма нужда да пребоядисвате фасадата след графите майсторите.
Тя видаги ще бъде чисто бяла.