Комин и отоплителна инсталация

Ще изградим комин от готови блокчета за зидане на комин на Wienerberger. След това ще монтираме котел и отоплителната инсталация. Ще монтираме умна циркулационна помпа на Grundfos и ще направим хидравличен баланс на системата, за да работи отоплителната инсталация оптимално.Изграждане на комин

Изграждане на комин

Изолиране на комина

Изолиране на комина

Поставяне на шапка на комина

Поставяне на шапка на комина

Монтаж на циркулационна помпа

Монтаж на циркулационна помпа