Нивелиране

Нивелиране е важена процес, който съпровожда почти всяка операция в строително ремонтните работи. Използването на лазерен нивелир значително улеснява работата на майсторите при лепене на плочки.Най-лесно нивелирането се осъществява чрез лазерен нивелир. Поставен на пода или на удобния триножник той се самонивелира и за секунди чертае хоризонтална линия. Специални очила правят линията ясно отчетлива.