Лепене на плочки върху дървени основи

При лепенето на плочки върху дървесни основи, задължително трябва да използваме гъвкави лепила за плочки. Дървената основа предполага движение и раздуване, което ще доведе до отлепяне на плочките при използване на обикновено лепило за плочки.Водата, която се съдържа в циментовите лепила попива в дървесината. Това води неминуемо до нейното раздуване и последващо отлепване на плочките.

Плочките, залепени със стандартни лепила върху дървена основа, ще се отлепят след време в резултат на термичните разширения и свивания на основата, защото стандартните лепила не запазват еластичност след изсъхване.

Фугите между дървените дъски позволяват движението им една спрямо друга и това отново води до отлепване на плочките.

За постигане на здраво и дълготрайно покритие върху дървени основи освен добре подготвена основа се нуждаете от специални лепила и фугиращи смеси и разбира се точното спазване на технология за полагане на системата.

Нека проследим демонстрацията на лепене на плочки върху дървена основа.

Дървената основа трябва да е равна и здрава. Ако дъските скърцат това е сигурен признак за движението им една спрямо друга. Те трябва да се фиксират с дървени клинчета и силикон. Ако отново усещате движение, то върху дъските може да положите ОСБ-и плочи и да ги фиксирате с винтове.

Върху почистената основа се нанася грунд, който гарантира сцеплението между материалите. Той е предназначен специално за непорьозни основи и подобрява силата на залепване.

Едва след пълното му изсъхване (от 1 до 5 часа) може да се премине към нанасяне на лепилото.

То се нанася на тънък слой по цялата повърхност с маламашка. По продължение на фугите между дъските се поставя стъклофазерна мрежа, която се вгражда в лепилото.

Ако основата е паркет или дъските са по-тесни, мрежата трябва да се положи по цялата повърхност.

След като изсъхне лепилото, около 24 часа след нанасянето му, можем да започнем с лепенето на плочките. С назъбена маламашка се нанася слой силно еластично лепило. Поставяме плочките с леко притискане докато заемат нужното място. Ако е необходимо коригираме положението с леко почукване с гумен чук. Широчината на фугите между плочките трябва да е минимум 3 мм, а между плочите и стената поне 10 мм. Гъвкавото лепило ще поеме евентуални разширения и свивания на основата при температурни разлики.

Не подценявайте еластичноста на лепилото. Само лепило с необходимите характеристики може да осигури дълготраен резултат при лепене на плочки върху дървени повърхности.

Фугирането може да се извърши след като лепилото е изсъхнало, минимум 24 часа след зелепването на плочките. Естествено и фугиращата смес трябва да осигурява поемане на минималните движения на основата. Тя е еластична и водоотблъскваща, устойчива на натоварвания и на третиране с химически препарати.