Лепене на плочки - на гребен или на лапи

Когато лепилото за плочки се нанася с назъбена маламашка, при притискането на плочката към основата, не остават кухини под нея и залепването е качествено и здраво.Когато лепилото се нанася с назъбена маламашка, при притискането на плочката към основата, то се разпределя равномерно и плътно.

При нанасяне на лепило на лапи, дори и по силно притискане на плочката не може да осигури плътно разпределяне на лепилото под нея и на места остават кухини.

Какво се случва, когато върху плочки, залепени по различен начин – правилен и неправилен мине гумата на лек автомобил.

Плочката залепена с гребен и без кухини и 100% контактна повърхност издържа натоварването на автомобила, а другата с кухини под нея, се счупи още щом гумата стъпи върху нея.

Наличието на кухини под плочката силно намалява товароносимостта на настилката в тези участъци, а ако се наруши цялостта на настилката на едно място, то цялата настилка вече е подложена на различни влияния – вода и други, които неминуемо ще доведат до разрушаване.