Аквастатична фугираща смес за керамични покрития

Аквастатичните фугиращи смеси не позволяват на водата да проникне през тях и да навлезе под плочките. Това предотвратява образуването на мухъл и плесени.Фугиращата смес, независимо от вида й, се нанася с гъбирана маламашка по цялата повърхност на плочките. Така материалът навлиза и запълва фугата.

Имаме обикновена фугираща смес и аквастатична фугираща смес.

Пълният хидрофобен ефект на аквастатичната смес се постига след около 5 дни.

Капваме няколко капки вода на мострата с обикновена фуга. Капките веднага попиват във фугата.

Повтаряме същото и със мострата, фугирана с гъвкава аквастатична фугираща смес. Капката се задържа на повърхността и не попива в структурата на фугата.