Лепене на керамични плочки по гипсокартонена стена

Лепенето на плочите върху преградната стена се започва отдолу нагоре. Качественото лепило за плочки няма да позволи свличането на плочките надолу.Лепенето на плочите се извършва отдолу нагоре.При под,който е идеално нивелиран може спокойно да се започне от първия ред.

При залепяне на керамични плочи върху гипскартонени стени е препоръчително използването на гъвкави лепила с повишени технически характеристики за сцепление и свличане.

Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите 10 мм по повърхността на стената.

Лепене на керамични плочи върху стената е едно много подходящо решение ако е вградено в стената стенно отопление.Лепилото задължително трябва да е гъвкаво,така че да понася температурните разширения.Тогава обаче фугата между плочите трябва да е по-голяма.Така ако има слабо разширение на плочите при нагряването,тя ще го обере и няма да има опасност от тяхното отлепване.
Препоръчително е,при лепене площта на нанесеното лепилото да не е по-голяма от 1 кв. метър.Така има достатъчно време да се положат плочите и да се нанесат корекции ако е необходимо.

При строително ремонтните работи е много важно спазването на технологичното време за изсъхване на един материал,преди да се нанесе следващия слой или както е в този случай – преди да се фугират плочките.В зависимост от атмосферните условия времето за изсъхване на лепилото е различно,но преди да се започне фугиране трябва да се  изчака поне 24 часа.

Фугиращите смеси са сухи и се продават в различни разфасовки.Разбъркват се  до получаване на хомогенна смес.При по-тъмните фуги, продължителното  разбъркване осигурява  хомогенизиране на цвета.

Преди нанасяне на сместа,фугите се почистват старателно от всякакви остатъци от лепило и други частици и замърсявания.След това се забърсват с мокра гъба за отстраняване на прахта и за осигуряване на по-добре сцепление на фугиращата смес с ръба на плочките.

Прясно фугираните плочки се забърсват с добре изцедена влажна гъба. Фугиращата смес трябва леко да се е втвърдила,за да не полепва по гъбата при оформянето на фугите.Ако гъбата е много мокра,водата попива във фугите и след това при изпарението си може да доведе до промяна в цвета на фугиращата смес, дължаща се на извлечените соли от основата.

След като сместа окончателно се втвърди,плочките се забърсват с мек сух парцал.