Лепене на керамични плочки по гипсокартонена стена

Лепенето на плочите върху преградната стена се започва отдолу нагоре. Качественото лепило за плочки няма да позволи свличането на плочките надолу.