Лепене на PVC тръби в баня

Най-често при лепенето на PVC тръби се използват лепила,съдържащи разтворители. Първо лепилото се нанася по вътрешната страна на сглобката на тънък слой,а след това и върху тръбата.Двете части се вкарват една в друга до определеното разстояние за вмъкване.Най-често при лепенето на PVC тръби се използват лепила,съдържащи разтворители.

Преди да се пристъпи към лепене двете части,трябва да се обработени и почистени много добре.Отстраняват се всички замърсявания по повърхностите.
Дълбочината на вмъкване на тръбата е в съответствие с диаметъра й.    

Върху елемента,който ще се вмъква се отбелязва дълбочината,за да се контролира необходимото количество лепило.

Ако двете тръби са с еднакъв диаметър,едната трябва да се нагрее за да се разшири.След това и двете части старателно се почистват с подходящ препарат и хартия.Преди нанасянето на лепилото повърхностите трябва да са напълно сухи.
Първо лепилото се нанася по вътрешната страна на сглобката на тънък слой,а след това и върху тръбата.Двете части се вкарват една в друга до определеното разстояние за вмъкване.

Елементите трябва да са напълно напаснати в рамките на 4 минути,тъй като лепилото съхне бързо.Отвореното време зависи и от температурата на околната среда.

Тръбите могат да се полагат след около 10-12 часа.

В повечето случаи тръбите,които минават през банята не са вградени в стените и се виждат.За да се скрият трябва да се изгради т.н. шахтова стена.А за да се осигури визуален достъп до водомерите се  монтира ревизионна клапа.
Санитарните стени са замислени специално, за да поемат инсталациите за водопровод и канализация и да улеснят закрепването на санитарното оборудване.Те се състоят от конструкция от метални профили и двойна облицовка от влагоустойчив гипскартон.

В пространството,оградено от двойната конструкция,могат да бъдат прокарани тръби с всякакъв диаметър.А когато е необходимо металните профили могат да бъдат подсилени или да бъдат вградени допълнителни елементи за окачване на елементите на санитарното оборудване - тоалетни чинии,бидета, умивалници.

Преди да се започне работа по фиксирането на металните профили, конструкцията се очертава на стената.Така се улеснява монтажа на профилите.УВе профилите се закрепват към стената с рамкови или пирон дюбели.Към тях с винтове се фиксират и ЦеВе профилите.Нивелирането на конструкцията е от голямо значение при изграждането на инсталационните стени.

Минималната широчина на стената се определя от размера на тръбите,но тя може да бъде и по-голяма ако сте решили да използвате едната част от стената като декоративен елемент,полица или нещо друго.