Porotherm 38 N+F HI - без допълнителна топлоизолация.

Porotherm 38 N+F HI - без допълнителна топлоизолация.Новият керамичен блок Porotherm е с дебелина 38 см и притежава изключителен коефициент на топлопроводност.Porotherm 38 N+F HI

Porotherm 38 N+F HI

Винербергер е най – големият производител на тухли в световен мащаб. С продуктите POROTHERM Винербергер поставя нови измерения за иновация и качество.

За да отговори на повишаващите се изискванията за енергийната ефективност към сградите компанията производител на керамичните тухли с вертикални кухини  разработи и успешно въведе в производство нов блок Porotherm с дебелина 38 см и изключителен коефициент на топлопроводност λ10,dry = 0,138 W/m K. (ламбда, равна на 0,138 вата на метър по келвин)

Това се постига чрез нова конфигурация на вътрешните стени на блока Porotherm и повишено съдържание на дървесни трици в глината. Това позволява и да се намали обемното тегло до 700 kg/m3, и значително да се повиши топлоизолационната способност на керамичния блок Porotherm.

История на тухлите

История на тухлите

Историята на тухлата е почти толкова стара, колкото и самото човечество. През годините до днес при тухлите се наблюдава постоянно развитие с цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на все по-високите изисквания в строителството.
И ако до преди десетилетия изискванията към тухлата са били предимно за здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес към изброените свойства се причисляват високи топло- и звукоизолационни свойства, окрупняване на размерите, което улеснява работата на строителите.

Porotherm - зидане

Porotherm - зидане

Новият керамичен блок Porotherm е с дебелина 38 см и притежава изключителен коефициент на топлопроводност.
Еднослойната стена, изградена с новите керамични блокове Porotherm има всички предимства на една високо енергийно ефективна стена. При зидането с тези голямоформатни керамични блокове Porotherm само с една технологична операция получаваме стена, отговаряща напълно на новите нормативни изисквания. Така се спестяват както време, така и пари за полагането на допълнителна топлоизолация по стените, която изпълнена от пенополистирен, освен че запечатва стените и не позволява на помещението да „диша“, в последствие изисква саниране и дори цялостна подмяна на всеки 10-15 години.

Множеството вертикално разположени кухини осигуряват по-голяма якост на натиск, а при полагане на разтвора, във вертикалните кухини се запечатва въздух, който допълнително повишава топлоизолационната им способност.
Блоковете се свързват един към друг чрез характерната сглобка нут и федер. Тя улеснява работата на зидаря като води зидарията и прави зида плътен и устойчив, без необходимост от разтвор по вертикалните фуги.

Всеки от начините за изграждане на стени – еднослойна или двуслойна стена – има своите предимства и недостатъци.

Еднослойна стена

Предимства:
- Ненарушена паропропускливост;
- Бързо изсъхване;
- Ниска равновесна влажност на зида;
- Най-високата степен на пожароустойчивост;
- Приятен микроклимат;
- Акумулиране на топлината;
- Ниски разходи по поддръжка във времето;
- По-малко на брой строителни опeрaции = редукция време на изпълнение и грешки
- Запазване на висока инвестиционна стойност за продължително време ;
Недостатъци:
- Отхосително повишена дебелина на зида
- Повишено тегло на линеен метър;


Двуслойна стена

Предимства :
- Оптимална топлозащита с ниски стойности на коефициента за топлопреминаване при правилно изпълнение на топлоизолационната система;
Недостатъци :
- Слънчевата енергия не се използва за допълнително акумулиране на топлина ;
- При употреба на полистирен се възпрепятства се дифузията на пари, което води до повишена необходимост от вентилация и разход на енергия;
- Повече строителни операции = по-голям шанс за грешки
- В повечето случаи шумоизолацията се влошава;
- Възможно е възпламеняването на изолацията и отделянето на дим, пушек и газове в случай на пожар;
- Ограничен живот - необходимост от многократни възстановявания на топлоизолационната система по време на експлоатацията на сградата;
- Тази фасада е “мека” и е уязвима към механични наранявания;

Porotherm - комфорт

Porotherm - комфорт

Поради нарастващите цени на енергоносителите в последните години темата  за енергийната ефективност се експлоатира доста.
Повечето производители на строителни материали адаптираха своите продукти като предложиха материали с по-добра топлоизолационна способност.
Но като че ли по-малко се говори за комфорта на обитаване по време на знойните летни горещини. Охлаждането на сградата също изисква енергия и пари. Охлаждането на една сграда изисква дори по- висок разход на енергия отколкото отоплението. Но природата се е погрижила и за това и можем да заложим на естественото климатизиране още когато създаваме своя дом.

Керамичните продукти имат и друго много важно качество. Тяхната акумулираща способност позволява равномерност на температурата, без топлинни скокове и микроклиматът се регулира по естествен начин.
Така че колкото по-плътна е тухлата, толкова тази акумулираща способност е по-голяма. Тъй като не въздухът, а керамиката акумулира топлината от околната среда. Кухинността на тухлата Porotherm също е от голямо значение за добрия микро климат в помещенията.

Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но отразява колко добре се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. Определението за това е до голяма степен субективно, но в резултат на редица изследвания за такова усещане е необходимо повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане, ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии. Благодарение на естествените материали, използвани в производството й, керамиката е ph-неутрален минерален продукт и не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции.
Технологично постигнатата капилярна структура позволява на керамичните тухли да действат като естествен регулатор на влажността на въздуха, като поглъщат излишните водни пари във въздуха и така да минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен, т.е. осигуряват висока биологична поносимост за обитателите. Поддържането на оптимална относителна влажност на въздуха в помещенията и здравословният микроклимат са основни фактори за усещането за комфорт на обитаване. Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен микроклимат в сградата много бързо след нейното завършване.

Ремонт на баня

Ремонт на баня

Първоначалната идея беше да разположим душ кабина в единия ъгъл. Щяхме да се лишим от поне 1 метър от помещението.
Но, както се случва често – при внимателния оглед на помещението устанивихме, че в ъглите има едно заобляне на стените, което не може да се изправи по друг начин освен с гипскартон. А конструкцията на гипскартона отнема място.

При новата ситуация, ние преместихме само душа на съседната стена, като запазихме мястото на мивката и тоалетната. Това обаче наложи и промяна на водопроваода. Къртенето беше неизбежно.

Сменени бяха всички стари тръби с нови пластмасови.

Още при първоначалната обработка и отстраняването на плочките в банята, блажната боя по стените бе обработена по подходящ начин. Така сцеплението между материалите ще се увеличи. А боята се оказа доста здрава, така че не се наложи цялостното й отстраняване.

Когато решите да използвате гипскартон в банята, непременно направете това с метална конструкция. Не разчитайте само на лепене на картона. След залепването на плочките, които тежат доста, гипскартонът може да се отлепи.
Скоро слушахме оплакванията на един новодомец, на когото му се случили точно това – паднали плочките в банята, но заедно с гипскартона, който бил лепен разбира се.

Дълбокопроникващ грунд

Дълбокопроникващ грунд

За обезпрашаване на основа и уеднаквяване на попиваемостта, преди полагането на хидроизолиращия разтвор, грундирахме стените с дълбокопроникващ грунд.

Влагоустойчив гипскартон

Влагоустойчив гипскартон

Върху конструкция от метални профили, здраво захванати в стената, монтирахме влагоустойчив гипскартон.  Направихме го с гипскартон, защото така е по-бързо. Другият вариант за изравняване на стената е с мазилка, но тя щеше да стане много дебела и трябваше да се прави на няколко слоя, а това бави много ремонтните работи.  За съхненето на мазилката също изисква време.
А ние изправихме стените за няколко часа. Запълнихме фугите на импрегнирания гипскартон с фугираща смес, предназначена за работа в мокри помещения.

Хидроизолиране

Хидроизолиране

За да се предотврати евентуално проникване на вода през ъглите, те се защитават допълнително с хидроизолационна лента, вградена между два слоя от хидроизолацията.
След това се нанася разтвор по целите стени и по пода.
След изсъхването на първия слой, се нанася и втори. Така може да сте сигурни, че влагата няма да проникне в стените. А като няма влага, няма и среда за развитие на мухъл и плесен.

Porotherm - производство

Porotherm - производство

Когато строим е естествено да избираме продукти с повече предимства на една  разумна цена.
Важно е да се интересуваме не колко струва всеки отделен продукт, вложен в строежа, а каква е крайната стойност на един квадратен метър от имота  и какви ще бъдат разходите по поддържането и експлоатацията на жилището.
Затова добре премерената инвестиция днес ще бъде възвърната по време на експлоатацията на жилището.

Суровината за производство на керамичните тухли е мергелна глина. Разполагането на производствените мощности близо до находището пести разходи за транспортиране и складиране на суровината.
Добивът на глината , нейното разстилане и вертикалното изгребване от отделните халди осигурява максимално смесване на слоевете глина, преди суровината да бъде транспортирана по гумено-транспортна лента към завода.

В едно от халетата на завода се складират дървени стърготини. Те се пресяват и смилат до необходимата големина и след това се смесват с постъпаващата от находището глина.
Дървените стърготини подпомагат горивния процес при изпичането на тухлите в пещите. При изгарянето си осигуряват порьозността на блоковете Porotherm. Така се постига търсения ефект на олекотяване и подобряване на топлоизолацията на тухлите. От тук те носят и името си – Поротерм.
Чрез преса, снабдена с мундщук, глината излиза вече във вид на истинска тухла Porotherm. В зависимост от мундщука се оформя видът и размерите на блоковете Porotherm.
След това тухлите преминават през процес на сушене.
В пещта се извършва същинското изпичане на продукта по зададена температурно-времева крива. Чрез система от горелки, с компютърно управление се поддържат необходимите за изпичането температури по време на престоя на тухлите в пещта.
В завода почти всички процеси са роботизирани.
Параметрите на тухлата Porotherm се подлагат на непрекъснат контрол – както теглото, така и геометрията на керамичния блок. Това се прави след всеки етап от производството на продукта.

Монтаж на санитарно оборудване

Монтаж на санитарно оборудване

Когато избирате санитарно оборудване и обзавеждане за банята може да избирате от различни серии продукти. Освен мивки и ВеЦе комплекти  колекциите съдържат и пълна гама смесители, акрилни вани и душ-кабини, обединени от общия си дизайн.
Независимо колко е голямо помещението, което искате да оборудвате, и без значение с какво предназначение, може да откриете точните продукти в магазините за санитарно оборудване.

Консултантите и дизайнерите могат да ви дадат ценни съвети при избора на една и друга серия като подробно ви обяснят предимствата на всяка една от тях.
За банята ние избрахме компактна серия, която напълно да задоволи изискванията н амладото семейство.

Скъсената проекция на ВеЦе (WC) комплектите освобождава пространство в банята, а конструкцията им осигурява  висока скорост на изтичане на водата и много добро измиване на тоалетната чиния.
Интелигентно решение е и двустепенния промивен механизъм осигуряващ пестеливо използване на водата и безшумно действие.

Мивките от серията се предлагат в три размера – 55, 75 и 90 см и са незаменими, когато създаваме зона за тоалиране в банята.
Комбинирана с мебел от 55, 75 и 90 см стои изключително елегантно, като едновременно с това се решава до голяма степен въпроса за съхраняване на козметика и принадлежности в една семейна баня.

Смесителите са с керамичен затварящ механизъм CLICK, аератор и система за фиксиране EASY FIX.
Материалът за смесителите е месинг с постоянен и контролиран състав и ниско съдържание на олово – значително под нормата.

Лепене на плочки

Лепене на плочки

При подготовката на ремонта в банята трябва да се избере и подходящо лепило. За избора му влияят няколко фактора. Първият е мястото, където ще се лепят плочките – вън или вътре. Вторият фактор е големината на плочките – по-големите рамери изисквтат по-специални лепила. И не на последно място трябва да се вземе предвид и вида на керамичната плочка – гранитогрес, теракота, фаянс.
По-малко попиващата повърхност на гранитогреса и неговата структура изискват гъвкави и обогатени с различни полимери лепила.
По правило, лепенето на плочките започва от втория ред на стената. От долната страна се фиксира летва, която се нивелира и се започва с лепенето. Първият се лепи едва след залепването на плочките и на пода. Така могат да се оберат всички неравности или кривини по пода.

В повечето случаи размера на плочите за пода не съвпада с този на плочите за пода. Това означава, че не може да има съвпадение на фугите от стените и пода. Затова плочките на пода ще залепим диагонално.
Лепенето на плочките на пода започва от сифона. Те се подготвят и изрязват предварително.
След това лепенето продължава към ъгъла на помещението. Нивелирането и спазването на наклона към сифона е задължително при лепене на плочки в мокри помещения.

Едва накрая идва ред и на първия ред. Всяка плочка се оразмерява в съответсвие с конкретното и положение и се изрязва и залепва така че да легне върху плочката на пода. Така при стичането по стената, водата няма да може да проникне дирекно през фугата. Това допълнително защитава от проникване на влага под плочките.

За бани и други мокри помещения е препоръчително да се използват фугиращи смеси с повишени водотблъскващи показатели и издръжливи на химическо въздействие. Банята е помещение, коеточесто се почиства с различни препарати и фугиращата смес трябва да издържа на тяхното агресивно действие.