BRAMAC - История на керемидата

Вече повече от 10 години Брамак Покривни системи произвежда за българския пазар качествени продукти и системи за цялостно изграждане на покриви. В завода си в село Столник, близо до София, Брамак произвежда годишно керемиди, с които биха могли да бъдат покрити покривите на приблизително 9000 еднофамилни къщи.Керемидите в древността

Керемидите в древността

Според сведенията, с които науката разполага, човешкият род е възникнал преди около 50 хил. години. 40 хил. от тях сме прекарали в пещерите, откъдето сме излезли едва преди 10 хил. Веднъж напуснал защитата на пещерата, човекът е започнал да мисли за друг вид покрив над главата си, използвайки всички налични природни ресурси.

Масовото производство на покривни плочи, разбира се, e започнало доста по-късно, когато в 12. век Крал Джон бил принуден да въведе закон за подмяна на всички сламени покриви в Лондон, с цел намаляване броя на пожарите. Това променило историята на покрива завинаги. В 15-и век от Холандия идват дъговидните и S-образните керемиди и цяла Европа започва да сваля сламата от покрива си. 
От дърво и листа, кал и слама, кожа и тъкани, през каменни плочи и глинени керемиди до модерната керемида от бетон, покривът е извървял доста дълъг път в развитието си. Сега ще се опитаме да надникнем поне в последните две столетия от този път.

Началото на истинското промишлено производство на керемиди било поставено в хода на индустриалната революция в Англия, в 1805. Тези керемиди били с лоша изолация, затова майсторите правели покривите с добър наклон за оттичане на дъждовната вода. 
40 години по-късно, през 1844 година, един собственик на каменна кариера в Германия успява да произведе първите „покривни плочи от цимент“. Името на новатора е Адолф Крохер (Adolf Kroher).

Бетонови керемиди

Бетонови керемиди

В началото на 19 век бетонът отдавна не е новост. Той е бил познат като материал за отливане на строителни елементи още в древния Рим. Пантеонът и Колизеумът са недвусмислени, 2000-годишни доказателства, за издръжливостта и дълголетието на бетона.
Но Крохер за първи път в света използвал  бетона като суровина за производство на покривни елементи  по индустриален способ.

Материалът се оказал изключително удобен за целта - устойчив на формиране  и негорим.
Заради тяхната мразоустойчивост и изключителна здравина, тези керемиди тогава са били използвани преди всичко в райони с екстремни климатични условия. И днес съществуват непокътнати покриви, които преди близо 150 години са покрити с плочи на Крохер.
Първоначално бетоновите керемиди са прозвеждани ръчно, а автоматизираното им производство стартира в края на 19 и началото на 20 век в Англия. Там бетоновите керемиди се превръщат в един от най-използваните покривни материали.

С първата в Германия машинно произведена керемида „Köpperner Platte“ и накрая с „Frankfurter Pfanne“, която излиза от производствената линия през 1954, Рудолф БРААС поставя нови, актуални и днес мащаби в строителния бранш. Frankfurter Pfanne от Braas става най-продавания в Германия продукт и има значителен принос за успеха на дружеството.

Качество на керемидите BRAMAC

Качество на керемидите BRAMAC

Всяка керемида, произведена в завода има оригинален надпис на гърба с марката на производителя, както и дата на производство.
Така може да се контролира всяка партида, излязла от завода. И ето защо даваната от производителя гаранция от 30 години не е просто словосъчетание или рекламен трик, а сериозно обещание.
   
Съгласно високите стандарти за качество и  най-малкият дефект е повод керемидата да не продължи по транспортната лента. Допълнително се следи качеството на продуктите от външен контрол, който при евентуално наличие на визуални дефекти и грешки по керемидите, ги отстранява.
Само качествената продукция продължава към опаковъчната машина.

Керемидите се подреждат и пристягат с чембер, за да се осигури стабилност при транспортирането. Фолиращата машина опакова готовите палета. За да се избегне конденза се правят отвори във фолиото, което спомага за допълнителното по-нататъшно протичане на процесите за втвърдяване на бетона.

Готовата продукция се складира в открития склад на завода, където престоява  28 дни, след което е годна за пазара.
Във всеки палет с готова продукция може да намерите и подробна инструкция за монтаж.

BRAMAC покривни системи

BRAMAC покривни системи

Вече повече от 10 години Брамак Покривни системи произвежда за българския пазар качествени продукти и системи за цялостно изграждане на покриви.
В завода си в село Столник, близо до София, Брамак произвежда годишно керемиди, с които биха могли да бъдат покрити покривите на приблизително 9000 еднофамилни къщи.

Днес Международната група БРАМАК притежава и управлява 20 представителства с 12 модерни завода в 12 държави от Източна и Средна Европа, осигурява над 1000 работни места.
 С 3,71 милиарда керемиди, произведени до сега, които наредени една до друга, могат да обиколят 26 пъти Земята по екватора.

Производствената база разполага с автоматична транспортна линия, опаковка и модерно оборудвана лаборатория. Със западна технология и ноу-хау Брамак Покривни системи произвежда български продукт на световно равнище.
Продукцията се  контролира непрекъснато. Следят се всички основни показатели – тегло, здравина и геометрия на керемидата.

Европейската норма за качество EN490 Ви гарантира стандартно производство съобразно високите европейски изисквания. Оригиналната МАРКА БРАМАК на гърба на керемидата ви дава допълнителна сигурност  във всички предимства на технологията и качествата на БРАМАК продуктите.

Брамак е единствената фирма производител на покривни материали в България, която инвестира свои средства за обучение на майстори и провежда безплатни обучения на бригади в цялата страна, за да предложи на своите клиенти допълнителна сигурност за качественото изпълнение на покрива.

Днес БРАМАК е марка №1 на всички свои пазари и е безспорен лидер, който чрез ИНОВАЦИИ в областта на покривните решения активно създава тенденции, изследва и задоволява дори неосъзнати потребности, като заедно с миналото и настоящето изгражда ПОКРИВНАТА КУЛТУРА на БЪДЕЩЕТО.

Моделите Атика, Дунав и Класик с покритие ПРО не са обикновени бетонови керемиди, а Брамак технология гарантираща не само по-добрата защита от климатични условия, но и по-дълготрайна защита на цвета и по-еднородна повърхност на керемидата.

Поставяйки на първо място удовлетвореността на клиента преди и след покупката, Брамак е Вашият най-добър и доверен партьор!

Покривът е покрив, когато е Брамак!

Покривна система BRAMAC

Покривна система BRAMAC

А сега накратко ще се спрем на основни моменти за правилното изпълнение на покривна система.
Преди да сe започне с монтажа на керемидите всяка една повърхност от покрива трябва да бъде изпъната в една равнина, което ще доведе до красиво и естетично оформяне на покрива като готов продукт.

Носещата конструкция на покрива  е съставена от ребра, столици, попове и клещи.
Върху дървената конструкция може да има или няма дъсчена обшивка. Съвременните технологии позволяват направата на покрив без такава. Ние ще ви демонстрираме монтаж на покрив без дъсчена обшивка.

Върху носещата конструкция, успоредно на стрехата и в посока от нея към билото се полага подпокривно хидроизолационно фолио. Следете надписът на фолиото да е от горната страна.
Подпокривното фолио заменя напълно дъсчената обшивка при необитаемо подпокривно пространство.

След полагане на фолиото, върху ребрата се заковават летви с минимален размер 5/5 см., които се наричат контралетви.
Тези летви осигуряват необходимото пространство между керемидите и фолиото, което е гаранция  за добро вентилиране на подпокривното пространство.

Върху контралетвите успоредно на стрехата се монтират летви с минимален размер 5/3 см., върху които вече се монтират керемидите.
Най-горната  летва се фиксира на 4 сантиметра от билото на покрива когато се използва сух монтаж на било.
Останалото разстояние се разпределя в зависимост от наклона на покрива. Колкото по-малък е наклона, толкова по-голямо е припокриването на керемидите. Правилното припокриване на керемидите в посока от стрехата към билото е гаранция за непропускане на вода при интензивни валежи.

Чрез монтажа на контралетви и летви се получава т.нар.двойна скара. Височината на контралетвите е мин. 5 см, за да се гарантира достатъчна вентилация на въздуха от стрехата към билото.
Летвата монтирана върху контралетвите се явява носещ елемент, който трябва да поеме не само собственото тегло на керемидите, но и външното натоварване от сняг и вятър през зимата. Затова нейното сечение трябва да е мин.5/3 см. Много често допускана грешка при направата на двойна скара е употребата на летви 2-3 см, което води до увисване на покрива и до счупване на керемида и в крайна сметка покривът започва да тече.

В зоната на двойната скара от стрехата към билото по абсолютно естествен начин въздухът вентилира и се получава така наречен студен покрив - вентилиран отдолу.
През лятото, когато керемидата е огрята от слънцето, вентилацията отдолу я охлажда и така намалява топлинното облъчване към пространството под покрива.
През зимата вентилацията задържа температурата на керемидата близка до тази на околната среда и не позволява разтапянето на снега в контактната му зона с керемидата, като в комбинация с правилно разпределените снегозадържащи керемиди или куки, го задържа върху покрива.

При неправилно изпълнение на покривната система, зимно време, когато има слънчево греене, снегът се топи на определени участъци, водата не се оттича към улука  и се образуват висулки.

Преминаваме към същинското покриване на покрива с керемиди. Преди това е необходимо да се определи прав ъгъл спрямо стрехата и спрямо него да се разчертаят всички полета през 90 см. Въпросната операция е много важна и е в основата на правилното полагане на керемидите и естетичното оформяне на покрива като краен продукт.

Производство на бетонови керемиди BRAMAC

Производство на бетонови керемиди BRAMAC

Суровините за производството на бетоновите керемиди са пясък, цимент,вода и боя .
След като се отцеди от излишната вода, пясъкът по транспортна лента се складира в бункер, където минава през сита за постигане на необходимата фракция. В миксер се смесват компонентите цимент, пясък, вода и боя по рецепта на производителя.

Количествата на подаваните суровини непрекъснато се котролират  от компютър  и всяка промяна се отразява на екрана.

Получената смес се подава към екструдер, където се оформя керемидата върху петална подложка, определяща формата й. Специални ножове оформят предната и задната част на керемидата , както и отвор за приковаване при монтаж.

След това заготовката преминава процес на мокро боядисване – тук се придава желания цвят на керемидата – керемидено червен, червено-кафяв или черен антрацит.

Боядисаните керемиди автоматично се подреждат във вагони и се подготвят за сушене в сушилня при температура от около 50 градуса Целзии.
Бетоновите керемиди не променят по никакъв начин своята геометрия по време на сушенето. Това гарантира лесната работа с тях, тъй като няма никакво изкривяване или свиване на материала.

Контролът на продукцията е непрекъснат. Модерната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура, която следи за теглото, влажността, здравината и геометрията на продукцията.
Здравината на продукцията се изследва през точно определено време след излизане на готовата керемида – на седмия час, на двадесет и четвъртия час и на двадесет и осмия ден.
Керемидата, чието тегло и здравина се изпитват в момента, е произведена преди двадесет и четири часа. Тя трябва да издържи натоварване от 170 кг.
Това което показа компютърът е доста над нормата – керемидата издържа натоварване от 238 кг.

Геометрията на керемидата се следи в 5 определени точки. Лазерни лъчи определят размера абсолютно точно. На екрана на компютъра се отразява измерването и след това се съхранява в база данни за всеко едно измерване. Точният размер на керемидата е изключителна важен, тъй като и най-малкото отклонение води до напрежение при подреждането на керемидите и те могат да се спукат и при най малкия натиск.

След излизането на вагоните от сушилнята, по транспортна лента керемидите продължават своя път.
Уред със звуков сигнал контролира повърхността на керемидата. Тя трябва да е гладка и без излишни остатъци от сместта, които биха могли да запепнат по нея по време на производството

Изсушените керемиди преминават към отделяне от подложката. Тук се разделят пътищата им - подложките по транспортна лента се пренасят за поредното оформяне в екструдера, а готовите изсушени керемиди преминават през така нареченото второ боядисване, което представлява специалното покритие на БРАМАК гарантиращо допълнителна защита на повърхността на керемидата, както и по-дълготраен цвят и по-добра защита от климатични условия

В тунелната сушилня при определена температура покритието изсъхва и това е последната обработка на бетоновата керемида.

Производителите са се погрижили и за защита на специалното покритие. Върху гърба на керемидата се полага лепилен слой, който я предпазва от наранявания по време на опаковането и транспортирането на готовата продукция. По този начин не се получава надраскване по повърхността на керемидите.

Покривна система BRAMAC монтаж

Покривна система BRAMAC монтаж

Тук на помощ ни идва познанията по  геометрия – а именно, че медианата в равнобедрения триъгълник е и височина – т.е. тя е перпендикулярна на основата.
Препоръчително е използването на чертилка при разграфяването, тъй като веднъж отбелязани върху летвите маркерите не се местят.

За да се предотврати влизането на птици и насекоми в зоната на контралетвите на стрехата и да се гарантира качественото проникване на въздух за вентилация се  фиксира специална мрежа за вентилиране. Сигурно много често сте били неприятно изненадани от гнездо на оси под вашия покрив.

А за да се попречи на птици да влизат под вълната на керемадата ще монтираме и предпазна решетка против птици. Първият ред от керемиди покрива тази решетка и никакви птици не могат да преминат зад нея.

Много важно условие при реденето на керемидите е те да се полагат така, че да се осигури необходимия минимален луфт между тях.

Погрешно е разбирането на много от майсторите и клиентите, че керемидите трябва да се редят плътно прилепени една до друга. При това плътно нареждане се получава напрежение в зоните на контакт на керемидите, което може да доведе до счупване на ъглите на керемидата.
Когато керемидите са плътно наредени  ще забележите, че започва едно разминаване с разграфяването, което е признак, че не се полагат правилно. Затова е необходимо последната керемида да се постави върху отметката и фугите да се разпределят между нея и предните две керемиди. По този начин ще получава правилно нареден и естетично оформен покрив.
За естетично и сигурно оформяне на фронтона на двускатния покрив, се използват специални странични керемиди – те се фиксират с винтове или пирони към летвите срещу вятър и бури.
Всички керемиди имат специално предвидени отвори и тези по стрехите, билата и уламите  задължително се укрепват. При наклон над 45 градуса всяка втора керемида също се укрепва с винт или гвоздей, а при наклон над 60 градуса всяка керемида се укрепва.

При реденето на керемидите освен нормални на покрива се слагат и специални керемиди.

Първият вид е снегозадържащи и се полагат винаги по схема. Реденото им започва от втория ред над стрехата по цялата обиколка на покрива и над него, равномерно разпределени по цялата площ на скатовете.  Гъстотата на разпределението им зависи от наклона на покрива и от географското местоположение на сградата.

Вторият вид специални керемиди са така наречените вентилиращи керемиди. Те спомагат за качествената и добра вентилация на въздуха, който влиза от стрехата и се движи в зоната между подпокривното фолио и керемидите. Монтират се предимно на предпоследния ред преди билото.

Специалната половин керемида се използва при редене на керемиди на двускатни покриви и осигурява спазването на модулността, а също така при наклонени била и улами за по-добро укрепване на рязаните керемиди.

Рязаните керемиди в областта на наклоненото било и уламата трябва, когато не могат да бъдат укрепени по стандартния начин, да се укрепват срещу бури и силни ветрове със специални скоби.
Скобите захващат керемидата и се фиксират върху билната летва.

След като са наредени керемидите трябва да се положат капаците по билата – хоризонтални и наклонени.

Вариантите за монтаж на било са два – традиционият  с хоросан и новият иновативен вариант - сухият монтаж на било.
Покривната система, която ви демонстрираме включва сух монтаж на било.

За целта върху столицата се монтира т.нар. билна летва с помощта на  летводържатели.
По същия начин се монтират и летвите при наклонените била на покрива.

Специална лента за сух монтаж, наречена ФИГАРОЛ, се разстила и фиксира върху летвата.
След това се отлепват предпазните хартиени ленти, леко се придърпва към летвата за да няма напрежение и се залепва върху изпъкналите части на керемидите.
Тя е еластична и се разтяга, което позволява плътното и прилепване към повърхността на добре почистените керемиди.
Лентата се състои от няколко части, като едната е паропропусклива. Това е важно, тъй като въздухът, който влиза през стрехата излиза не само през вентилиращата керемида, но и през елементите за сух монтаж на било.

Всеки капак се фиксира със специални скоби и винтове.
Така те стоят стабилно на върха на покрива и по наклонените била.
Ако се налага рязане на капаците, то размерът на парчето не трябва да е по-малък от две трети размера на целия капак. При необходимост се скъсяват няколко капака, така че да се спази това условие.
За завършване на билото, там където се събират билата се фиксира специален капак – в случая тройник, който придава и завършен вид на покрива.

Със сухия монтаж на билото вече не е необходимо на всеки две, три години да подмазвате капаците на вашия покрив.

Домът е изконна ценност за всеки българин, а покривът е онази част от сградата, от която зависи състоянието на цялата постройка. Затова не правете компромиси и частични кръпки. Решете проблема с един замах и направете вашия нов покрив – покрив за цял живот.

Търсете винаги комплексното решение и системния подход – всичко от една ръка! Доверете се на професионалистите.

Видове керемиди

Видове керемиди

През 1961 година 82% от всички покриви на жилищни сгради във Великобритания са покрити с бетонови керемиди, в Австралия този дял достига 60%, а в Германия 30% от всички нови покриви са бетонови.
През 1966 година в долна Австрия две компании - Braas & Co и Hofman & Maculan – създават едно ново дружеството, зад което днес стои концерн от световна величина: MONIER е номер едно в света в областта на покривните решения.

Обикновено първият въпрос, който трябва да си зададе потребителят, търсейки най-доброто за своя покрив, е какъв е материалът, от който е произведено изделието.
Една от основните характеристики е теглото на квадратен метър.
Тук става въпрос за проста математика. Още при самото проектиране на сградите се залагат параметрите за тежестта на покривната конструкция и утежнението, което тя би могла да понесе при натрупване на определено количество сняг, характерно за дадения географски регион.
Изчислява се броя на керемидите, необходим за покриването на един квадратен метър от покрива и така, знаейки теглото на една керемида, се изчислява и тежестта на целия покрив.

Така наречените марсилски керемиди, които са 16 броя в квадратен метър и всяка тежи около 3 килограма. Това прави общо 48 кг.

Бетоновите керемиди, чието производство ще видите след малко, са около 9,8 до 10,5 бр. в квадратен метър и в зависимост от технологията на производство, всяка тежи от 4.3 килограма или общо на квадратен метър получаваме 42-43 кг, а с другите производители на бетонови керемиди до 45 кг.

Повечето керамични керемиди са с минимален разход на квадратен метър от средно 14 броя, а максимален до 15,7 броя. При тегло на керемидата средно около 3,5 кг. или общо получаваме средно тегло от около 47 – 53 кг./кв.м.

Освен това, ако керамичните керемиди са едноолучни /турски/, то те са по 48 броя в кв.м. и всяка тежи по около 2 кг, т.е. 96 кг. Дори при дъждовно време керамичните покриви могат да натежат повече поради високото си влагозадържане.