Лепене на плочки на открита тераса

При лепенето на плочки на открита тераса е много важно да съобразим използваното от нас лепило. Гъвкавите лепила ще ни гарантират, че плочките ще останат на място дълго време.Първата операция е грундирането. Грундът обезпрашава основата и увеличава сцеплението на различните материали.
Грундът се нанася с баданарка или мече по цялата повърхност.


Хидроизолирането на терасата е вторият етап. Това е задължителна операция, когато външната тераса се намира над вътрвешно помещение.

В най-критичните зони се полага хидроизолираща лента. Тя се вгражда между два слоя от хидроизолационния разтвор.

Първо – задължително е използването на еластични, студоустойчиви лепила

Керамичните покрития трябва да са също мразоустойчиви, защото са иначе ще се напукат още при първата студена зима.

Фугиращата смес също трябва да е качествена, за да осигури надеждна преграда за водата, която ще се мъчи да проникне през фугите между плочките.