Шумоизолация при зидане на вътрешни стени с керамични тухли Porotherm

Как да шумоизолираме стени между помещенията. Зидане на вътрешни стени с керамични тухли с вертикални кухини Porotherm. Колко важно е да се спазват нормите за звукопреминаване.При зидане на вътрешни стени между отделни помещения в рамките на едно жилище, стените е достатъчно да са изпълнени с голямоформатни керамични блокове Porotherm с дебелина 12 см, защото така те напълно покриват нормативните изисквания.
Основно уникално качество на голямоформатните керамични блокове Porotherm на Wienerberger е посоката на отворите. Цялата концепция за вертикално разположените отвори многократно подобрява характеристиките на тухлите.

Каква е разликата между тухлите с хоризонтални и вертикални кухини Porotherm?

При зидане на стени между отделни жилища изискванията за шумоизолация са по-високи.
Затова стените се изграждат като сандвич – с допълнително монтиране на каменна вата и още един слой от голямо фоматни керамични тухли. Вторият слой може да бъде изграден и от тухли с ширина 8 см.

Така изградена, стената  покрива нормите за звукоизолация между отделни жилища и вие няма да чувате разговорите на висок тон у съседите.
По-добрата звукоизолация на сградата предполага по-трудно преминаване на звуковите вълни от едно помещение в друго, като има различни начини и много материали за постигане на това.

Защо керамичните тухли Porotherm по-добра  шумоизолация?

Общо валидно правило за всички решения обаче е, колкото по-рано на ниво проектиране и изграждане се решат проблемите на звукоизолацията, толкова по-ефективни и евтини ще бъдат те.

Истина е, че изискванията за звукоизолация трябва да са спазени на ниво проект на сградата. Помещенията, за които се изискват по-ниски нива на шум не се допуска да граничат с шумни помещения.  Помещенията с еднакви функции се разполагат от двете страни на преградни стени или подове, като кухня до или над кухня, спалня до или над спалня.
Дали се замисляме за всичко това, когато купуваме жилище? Дали се интересуваме с какви материали е построено то и спазени ли са всички нормативни изисквания?

И не на последно място разбира се идва и цената.
Естествено човек много лесно може да си направи сметка за цената при използване на различни материали. Всичко е от значение – и количеството използвани тухли на квадратен метър, и количеството разтвор, използвано при зидането. Времето също е пари - по-бързото зидане води до намаляване на разходите.
И в края на нашата работа резултатът е ясен: имаме един стабилен керамичен зид с подобрена шумоизолация при това на изгодна цена.