Окачен таван с акустични плоскости и скрито осветление

Акустичните плоскости има няколко функции. Освен от чисто дизайнерска гледна точка, те обезшумяват помещението и пречистват въздуха. Създават по-голям комфорт в помещението.
Акустичните перфорирани плоскости имат много дизайнерски вариации и някои особености при монтажа върху конструкцията от профили и при шпакловането на фугите им.
За скритото осветление ще изградим куфар на второ ниво.
 Монтаж на профили за окачения таван с акустични плоскости Cleaneo

окачен таван профилиОпределя се най-ниската линия за спускане на нивото на тавана, тъй като той ще бъде на две нива. 
Очертава се и започва монтажа на конструкцията. Системата, която ще ви покажем за този таван е на едно ниво – т.е. носещите и монтажните ЦД профили са в една равнина.

Една акустична перфорирана плоскост е с размери 120 на 200 м
Тук ще сложим 3 платна и размерът трябва да е точен, като се предвидят по 2-3 мм за съединителна фуга между челото на по-ниско спускащия се куфар и перфорираната плоскост.

монтаж на профилиВърху УД профилите, които се монтират към стената се залепва шумооизолираща лента за елиминиране на предаването на ударния шум от конструкцията на сградата към конструкцията от метални профили на тавана.
Профилите се монтират с пластмасови дюбели към стената. Може би тук е редно да споменем, че металните елементи в сухото строителство се монтират към конструктивните елементи на сградата с два вида дюбели – пластмасови, когато профилите се фиксират към тухлена стена и метални Анкер Пирони, когато основата е бетон.

Оформяне на скрито осветление за дизайнерските акустични плоскости Cleaneo

куфар от гипскартонЗа оформянето на т.н. куфар, който ще се спуска по-надолу, първо се фиксират ленти от гипсовите плоскости с необходимата широчина, към монтирания УД профил.

След това се отбелязва с чертилка и височината на втория УД профил, който ще определя размера на спускането на куфара, който оформяме.

Вторият УД профил се монтира на определеното място и се фиксира с рапидни винтове към вече монтираното чело, което естесвено е с малко по-голям размер.


Излишното се изрязва, а краят на гипсовата плоскост се подравнява.

След като сме оформили челото на куфара, определяме и височината на тавана с перфорираните Акустични плоскости. В нашия случай той ще остане на 5 см по-навътре от основата на куфара.  
УД профилите се монтират към челото с рапидни винтове. В системите за окачени тавани УД профилите служат за определяне на нивото и за монтаж на ЦД профилите, но самите ЦД профили не се фиксират с твърда връзка към тях, а влизат свободно. В повечето случаи и гипсовите плоскости не се фиксират към свързаните със стената профили. Всяка една твърда връзка е предпоставка за образуване на пукнатини. 

Първите ЦД профили се монтират на 30 см от челото. Така тежеста на акустичните перфорирани плоскости, оформящи вътрешния таван, няма да се носи от УД профила, респективно челото, а ще се поеме от носещия ЦД профил, фиксиран към тавана с метален Анкер пирон дюбел. 
Задължителна шумоизолираща лента се залепва върху директните окачвачи, а те се монтират към тавана.

На срещуположната страна също се монтират директни окачвачи за носещ ЦД профил на около 30 см от челото.

Монтира към тях и носещия ЦД профил. Нивелира се хоризонтално, за фиксиране от едната страна и още веднъж в равнина със всички други ЦД профили, за фиксиране и от другата страна.
В цялата система за окачен таван на едно ниво единствената твърда връзка е точно връзката между директния окачвач и носещия ЦД профил.
Връзката между тях и монтажните ЦД профили е с така наречените универсални връзки  за ЦД, които се закачат в носещия профил.

А за да се не се фиксира гипсовата плоскост към УД профила, се монтира един допълнителен ЦД профил, който да осигури монтирането на гипсовата плоскост без наличичието на твърда връзка между стените и окачения таван.
Много важно е да отбележим, че осовото разтояние между монтажните профили за акустичните плоскости се намалява от стандартните 50 см при обикновен еднопластов окачен таван до 33,3см.в конкретния случай.
Производителят е определил в своята техническа документация точните осови отстояния на ЦД профилите за всеки един вид перфорирана плоскост.

Целта на сухото строителство в областта на домашните ремонти е да улесни работата, да ускори процесите и да създаде идеално равни и гладки повърхностти, които не могат да бъдат направени с конвеционалните методи на строителство.
А дизайнерските решения са многообразни. Но всички те трябва да са съобразени със сертифицираните системи, предлагани от производителите, за да постигнат и дълготрайни резултати. 

Тъй като при ремонта на жилището не търсим само дизайн, а и допълнителен комфорт сме избрали да вложим стъклена минерална акустична вата, която в комбинация с перфорираните плоскости да осигури акустичен комфорт в помечението.
За зрителите, които се чудят каква е разликата между шумоизолация и акустика искаме да отбележем, че шумоизолацията цели да редуцира преминаването на звука от едно помещение в друго, докато акустиката редуцира ехото и кънтенето в помещението.


Поставяне на вата за топлоизолация и шумоизолация

вата за шумоизолацияРедим ватата плътно като е препоръчително да се съблюдава разминаване на фугите между отделните плочи.
Стъклената минерална вата намира все по-широко приложение тъй като технологиите за производство осигуряват допълнителна мекота, намаляват разпрашаването и тя остава със своя естесвен цвят.
Стъклената минерална вата, от гледна точка на разход на материали, термофизични свойства и икономия на енергия, намалява вредните емисии на CO2 в атмосферата при производство, експлоатация на продукта, разходи при транспортиране и бързина при монтаж. 


Монтаж на акустичните перфорирани плоскости Knauf Cleaneo


монтаж на акустични плоскости cleaneoСега вече можем да монтираме и акустичните перфорирани плоскости с въздухо пречистващ ефект. 
Те могат да бъдат произведени с черен или бял воал на гърба. 
Работата с плоскосите е прецизна, като се внимава да не се наранят фабричните кантове на плочата, които са специално обработени и грундирани за по-лесен монтаж.
Те се фиксират с рапидни винтове към ЦД профилите от металната кпонструкция. Винтовете трябва да попаднат между перфорациите. Конструкцията дава възможност за фиксиране на плоскостта стабилно през много малки разстояния от порядъка на 15-17 см.

Втората плоскост се опира плътно в първата. Фабрично направената фаска от едната страна на плоскостта осигурява равномерна фуга между две съседни плоскости. Това е от съществено значение за хармоничното преливане на перфорацията, особено, когато тя е равномерна – кръгла или квадратна.
В нашия случай тя е разсеяна кръгла перфорация.

Важно е да отбележем,че монтажа на перфорирани акустични плоскости е специфичен. Когато площта на окачения таван, изработен с акустични перфорирани плоскости е по-голяма, плоскостите се монтират с фуга на кръст, което е изключение от общото правило в строителството за избягване на кръстовидните фуги. 

Монтираме и последната плоскост, като я опираме плътно в съседната.

монтиране на плоскости cleaneoКолкото по-голяма е площта на перфорираните плоскости в помещението, толкова по-голям е техният въздухопречистващ ефект. Той се дължи на добавения дехидратиран зеолит в ядрото на плочата. 
В съвременните жилища, които се привеждат към изискванията за топлопреминаване все по-рядко отваряме прозорците за нахлуване на чист въздух. Пък и мебелите, подовите настилки отделят вредни вещества, които перфорираните плоскости са способни да неутрализират.