Системи за лепене на плочки - какво трябва да знаем

Защо избираме система за лепене на плочки, а не просто лепило? Какво трябва да знаем и какви са критериите, по които избираме.При избора на система за лепене на плочки от съществено значение е всеки един от компонентите, които влизат в системата.

На първо място това е грундът, който е задължителна част от системата за лепене на плочки, за да може да осигури качествено сцепление между основата и хидроизолационния слой.

На второ място са хидроизолационните покрития. При хидроизолациите, това което е най-важно е каква еластичност имат, каква обработваемост имат и на какво водно натоварване издържат.

На трето място е лепилният слой, който е изключително важен. Лепилото за плочки осигурява качественото залепване на плочките към основата. Лепилото, освен това, компенсира разликите при линейните разширения, които се получава в керамичните покрития и основата.

На четвърто място са фугиращите смеси. Фугиращите смеси, освен своят естетическа функция, са много важна част от една система за лепене на плочки. Те имат пряко взаимодействие със заобикалящата ги среда и влага.

На пето място е силиконовият уплътнител. Всички фуги стена-стена и стена-под трябва да бъдат обработени със силиконов уплътнител, който предотвратява появата на пукнатини.