Тоалетна и баня в мазето

Компактните помпени станции са единственото решение, когато канализацията не е достъпна или е над нивото, на което искаме да направим баня или тоалетна.Обемът и мощността на различните модели подемни помпи са изчислени съответно за изпомпване на вода от 1, 2 или 3 източника.

Grundfos Sololift C-3
Помпата предназначена за изпомване на отпадни води от 3 източника – например пералня, миялна и кухненска мивка е устойчива на вода до 90 градуса.

Grundfos Sololift D-2
В тази за два източника могат да бъдат включени например мивка и душкабина.

Grundfos  Sololift 1
Решението на нашия проблем с тоалетната е подемната станция, която е предназначеназ за изпомпване на водата от една тоалетна и има възможност за включване и на една мивка.

Монтаж на Сололифт
А сега можем да проследим монтажа на такава малка подемна станция .
Преди да се започне с монтажа, внимателно трябва да се прегледат инструкциите за монтаж и експлоатация, за да се уверите, че всички изисквания за монтажа на станцията са изпълнени по време на ремонтните работи преди това. Някои от станциите изискват да има наличен и отдушник, други не.

Подемните станции изискват електрическо захранване, което означава, че трябва да има предвиденн контакт в близост до мястото, където е предвиден монтажа.

В комплекта са включени всички необходими тръби. За вас остава да се оборудвате с необходимите инструменти за монтажа.
Мястото на връзката с канализацията трябва да е съобразено с модела на подемната станция.

Ако искате да подмените вече съществуваща подемна станция с друга по-модерна и от срещуположната страна, например, то трябва да си осигурите удължител.
За монтажа на подемната станция  ще са ви необходими: ножовка, нивелир, винтоверт, линия, макетен нож и комплект отвертки.

По време на монтажа внимавайте да не нараните тръбите или подемната станция! Използвайте лек натиск и не използвайте чук, за да не ги повредите.
И един съвет: Когато се работи с елементи с гумено уплътнение е добре да се използва сапунена вода. Така се улеснява работата и тръбите влизат по-лесно една в друга.
При избора на място за монтажа на станцията и тоалетната чиния трябва да се предвиди място за лесен достъп при необходимост от поддръжка.

При вече монтирана подемна станция, не е необходимо да местите  тоалетната чиния от нейното място, за да стигнете до вътрешната част на подемната станция.
Ако подемната станция е предназначена за изпомване и на водата от една мивка, тръбата за мръсната вода се монтира по традиционния начин с наклон от 1 градус.
Капачката на изхода на станцията се отваря като се се завърти по посока обратна на движение на часовниковата стрелка. За да свържете тръбата за отпадна вода от мивката, трябва да изрежете обозначеното място на изходната капачка. Внимавайте да не нараните възвратният клапан!

Поставете обратно и проверете дали възвратният клапан работи.
Не използвайте чук!

Входящата връзка на тръбата позволява гъвкавост при свързване. При монтаж не забравяйте да затегнете скобата преди подемната станция да бъде монтирана на определеното й място, защото ще ви е трудно да го направите в последствие.