Грунд - видове и приложение

Защо трябва да грундираме и какви видове грунд съществуват? Как правилно да подготвим основата за последващи покрития?Ако трябва да разгледаме всички елементи в системата, то трябва да започнем с грундовете. Има два вида грунд, които имат тотално противоположни функции. Единият грунд е за порести основи, който трябва да обезпраши, да слепи строителния прах и да направи попивателната способност на основата еднаква навсякъде.

Другият грунд, който имаме, това е когато имаме непориозни покрития, блажна боя, стари керамични плочки. Тогава грундът трябва да създаде връзката между основата и последващите покрития. Затова в практиката този грунд се нарича сцепителен грунд.