Усвояване на таванско помещение

При усвояването на таванското помещение е задължителното спазване на правила при изграждането на функционалните елементи и съобразяване с конструкцията на сградата. Усвояването на таванските помещения, както в стари, така и в нови сгради стана, нека кажем възможно, благодарение на появата на специалните покривни прозорци и съвременните материали и технологии за изграждане на покриви, хидроизолация и термо защита.В поредица от няколко предавания ще ви покажем как с изграждането на нов скатен покрив можете да си осигурите допълнително жилищно пространство.

Изключително разнообразни са вариантите за изграждане на т.н. масардни помещения. Но за да се осигури комфорта на обитаване на такова помещение е необходимо да се спазват стриктно установени технически и технологогични правила.
Именно с тях ще ви запознаем в следващите предавания.

В няколко поредни предавания ще можете да проследите всички стъпки при изграждането на обитаемо подпокривно пространство и всичко свързано с  осигуряването на комфортта на обитаване.
Когато изграждаме своя нов дом е важно да се обмислят всички важни моменти, преди да започне същинското строителство. Когато мислим за стените е важно да знаем, че те са нашата защита от околния свят, нашето убежище и зона на комфорт, затова има значение от какво и как са изградени. Използването на какви материали ще ни осигури необходимия комфорт?

С какво да защитим дървената конструкция, за да осигурим дълго и безпроблемно използване на подпокривното постранство?

Защо е толкова важно доброто отводняване на покрива?

Подпокривното пространство трябва да бъде защитено от атмосферните влияния с надеждна покривна система. Как се изгражда вентилиран покрив?

Светлината и чистия въздух са жизнено важни за комфорта на обитаване. Но да не забравяме и прекрасната гледка.

Правилно изградената и изпълнена система за термоизолация ще защити обитателите както от студа през зимата, така и от жегата през лятото. Кои материали осигуряват този комфорт?

При проектирането трябва да се съобразят вички административни и конструктивни ограничения за сградата. Много добре трябва да се прецени височина на покривната конструкция, за да има място да застане човек изправен.
Важен е отговорът на въпроса - Каква покривна система ще се използва за  да се защити конструкцията от капризите на времето?
С каква дебелина ще бъде  допълнителната изолация и какво пространство ще заеме тя е въпрос, който е от съществено значение и оказва влияние при проектирането.