Точков сифон

Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона се поставя още преди замазката и след това се изрязва до необходимото ниво. Крачетата на точковия сифон позволяват правилното му нивелиране и регулиране на височината.В комплекта на точковия сифона, е приложен шаблон, който указва мястото за фиксиране към пода.
Нагласява се шаблона в правилната позиция и се отбелязват трите отвора за дюбелите. Пробиват се отворите и се вкарват дюбелите.

Гумените шумоизолиращи подложки се монтират към приложените метални планки. Трите планки се фиксират към тялото на точковия сифон, като е предвидена възможност за нагласяване на тялото на необходимата височина.
Канализационна тръба се оразмерява и се присъединява към сифона.
Така тялото на сифона може да бъде фиксирано към основата.
Наклонът на тръбата трябва да бъде поне 1%. Тялото на сифона се нивелира прецизно.

Пренасяме нивото на замазката върху окрайчващите ленти, защото в периферията на душзоната двете замазки трябва да се изравнят, а наклонът към сифона, зададен със замазката, трябва да е 2%. 
Върху грундираната повърхност полагаме и циментовата бързосвързваща замазка.
Минималната дебелина на замазката, при монтаж на този точков сифон, е 8 см.  Тя трябва да покрие задължително периферния пръстен на тялото.
Като производителят е предвидил и възможност за максимална дебелина 20 см.

За качественото отводняване на душзоната е важно да се подходи отговорно от самото начало – от правилния монтаж на тялото, през задаване на правилен наклон към сифона от всички страни на душзоната и се завърши с лепенето на плочките.
След като сме убедени в правилния наклон, замазката се заглажда с пердашката.

След като изсъхне, а тази, която положихме е готова само след 24 часа, изрязваме частта на тялото, която е над нея.

Душзоната е подложена най-често на въздействието на течащата вода. Затова надеждното хидроизолиране е от съществено значение. След грундиране на повърхността, приложения в комплекта на точковия сифон маншон се монтира върху тялото и се вгражда между два слоя хидроизолационен разтвор. С рязаната мистрия се притиска към основата , за да се изкара излишния материал и да се опъне добре маншона.

Слага се предпазния капак и се намазва с хидроизолация и отгоре.
След това се полага и хидроизолационна лента в съединителната фуга стена/под.
Там, където се съединяват двете замазки в зоната на сифона също се полага хидроизолационна лента.

След това се хидроизолира и цялата основа с два слоя от хидроизолационния разтвор.

Лепенето на плочките на пода ще започнем от сифона, който е разположен в центъра на душзоната.
Ще ги редим диагонално. Оразмеряват се 4-те плочки, като се очертава точно размера на сифона.
Изрязват се прецизно плочките около сифона, тъй като това ще бъде видим ръб и то точно до рамката и визията е важна.
Още по-важно е да залепим плочките с необходимия наклон, за да имаме безпроблемно отводняване.
За целта подреждаме плочките на сухо, за сме сме сигурни в крайния резултат.
Плочките имат и растер, който трябва също да се следи да е в една посока.
За осигуряване на наклон само в душзоната, режем наполовина по диагонал няколко плочки. Подреждаме ги, за да очераем края на душзоната. Естесвено това подреждане е възможно при определени размери, както на плочките, така и на зоната, в която те трябва да са под наклон.
Всички плочки се номерират и маркират, за да може лесно да се подредят след това.