Сифон на тераса и подготовка на основата

Ще монтираме сифон на терасата и ще подготвим и изравним основата, за да е готова за хидроизолацията и лепенето на плочките. Ще зададем правилен наклон на терасата към сифона с бързата замазка. Сифона монтираме със същия разтвор.В точно 475 мл чиста вода се изсипва един  чувал от 25 кг. суха смес Planitop Fast 330.
Разбърква се с миксер до получаване на еднородна смес.

Не е необходимо основата на терасата да се грундира, достатъчно е да се се овлажни.
С този разтвор замонолитваме първо сифона за тераса. Оформя се леглото му.

След това се нагласява самото тяло, нивелира се и се уплътнява добре с разтвор.

Със същият разтвор се запълват и нараняванията на мазилката на терасата след отстранването на цокъла. С разтворът могат да се изравняват както хоризонтални така и вертикални повърхности на терасата.
Неравната основа на пода трябва да се обработи също преди нанасянето на хидроизолацията за тераса.

От същесвено значение е задаването на правилния наклон на терасата за оттичане на водата. От всички страни той е към сифона и този наклон винаги се задава със замазката, а не със слоят лепило.

С бързостягащия циментов разтвор трябва да се работи експедитивно. Техниката за полагане е лесна и това дава възможност на майсторите да  се справят с нанасянето в рамките на времето за работа на продукта.
След около 3 часа, химическите процеси, протекли в нанесения разтвор осигуряват суха основа за следващия слой от системата за експресно лепене на плочки на открити тераси.