Марисан - хидроизолация на балкони и тераси

Ще хидроизолираме терасата с еднокомпонентна течна хидроизолационна мембрана ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM. Преди употреба хидроизолацията се разбърква за уеднаквяване на консистенцията. 
Хидоизолационната мембрана се нанася с четка във всички ъгли. За допълнителната им защита е задължително и вграждането на хидроизолационна лента. Тя се разкроява така, че да обхване по равно и двете равнини – както стената, така и пода.  хидроизолиране на терасаПроверява се нивото на сифона. Смазва се тръбата от отводнителната система и тръбата на сифона, за да можем по-лесно да направим пробата.
Леглото, издълбано в замазката на терасата, трябва да осигури достатъчна дълбочина и фланецът заедно с тялото на сифона да бъде под горното ниво на замазката.
Ще фиксираме тялото на сифона с бързо свързващ разтвор.

хидроизолация на тераса Леглото на сифона се обмазва добре с разтвора и сифонът се монтира към отводнителния канал. Периферията на фланеца също се обмазва с разтвора.
Фланецът за връзка с хидроизолацията ще монтираме по-късно.

След това преминаваме към предварителното почистване основата от прах и наслоявания и се захващаме със същинската част от проекта – хидроизолирането.

хидроизолациа на терасатаОсобеното при балконите е, че ъглите между стените и пода са най-уязвими за проникване на вода. При валежи, натрупване и топене на снегове, водата се задържа най-продължително в ъглите и, ако те не са защитени допълнително с хидроизолационна лента, съществува огромен риск от просмукването ѝ в основата. А веднъж навлязла в конструкцията, водата гарантирано уврежда и помещенията в съседство.


При вратата на балкона обикновено се образуват както външни така и вътрешни ъгли. За сто процентовата защита се вграждат ъглови елементи в два слоя хидроизолация. По правило лентата трябва да застъпи ъгловите елементи.

хидроизолация на балкон
След нанасяне на първия слой ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM в ъглите, лентата се притиска към основата, за да прилепне и да се опъне изцяло както по стените, така и по пода.
Целият периметър на терасата в ъглите между пода и стената се защитатва по този начин.
Ъглите стена/под са едната от двете критични зони на терасата. Втората и често подценявана, е зоната на сифона. Теч в тази зона се установява единствено по пораженията, които водата, проникнала под керамичното покритие, нанася на стените и конструкцията.

След като вече монтирахме първата част от сифона, преминаваме към монтаж и фланеца за връзка с хидроизолацията.
Измерва се разстоянието и се изрязва до необходимата дълбочина, така че фланецът за връзка с хидроизолацията да остане под нивото на замазката. Отсранява се предпазното фолио, слага се гуменото уплътнение и фланецът се защраква на определеното място в тялото на сифона.

тераса балкон

Поставя се защитната капачка и се областта около сифона се обмазва с хидроизолация. Хидроизолационният маншет се вгражда между два слоя от хидроизолацията и се притиска добре към основата.
Атмосферните влияния, разширяването при нагряване и свиването при охлаждане на основите на балконите, често водят до образуване на пукнатини и застрашават целостта на повърхностите. 
За да се предоврати появата им трябва да се осигури един по-гъвкав и устойчив слой, между покритието и замазката, който да поеме движенията.
За целта ние ще вградим армировка от нетъкан текстил между два слоя от хидроизолационната мемебрана. 

ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM се разнася с маламашка върху повърхността на терасата. Консистенцията ѝ значително улеснява и оптимизира работните процеси. Така се запълват всички неравности и хидроизолацията осигурява достатъчно дебел слой за вграждането на армировката. 

Армировката се опъва и се притиска в слоя от хидроизолацията, така че да прилепне плътно към основата.
Армировката от нетъкан текстил застъпва хидроизолационната лента в ъглите и така осигурява и връзката с гъвката лента и водоплътността на покритието.
Структурата на армиращия слой позволява на течната хидроизолация да излезе над повърхността и така армировката остава вътре в слоя от хидроизолацията.
След като нанесеният слой с вградената армировка изсъхне, се преминава към нанасяне и на втори слой. Движението на маламашката трябва да е перпендикулярно на движението й при нанасянето на първия слой.

Балконите са подложени на непрекъснато нагряване от слънцето през деня. През нощта повърхността отдава поетата топлина и така покритието е подложено на температурните промени и различни линейни разширения. Естеството на тези натоварвания налага много сериозен подход към хидроизолационната защита. Ако балконът не е изпълнен с надеждно хидроизолационно покритие, притежаващо нужната еластичност, то помещенията, намиращи се в съседство гарантирано търпят негативните последици от проникналата вода във връзките с бордовете, ъглите и фугите. Мухълът и отлющванията са само част от последствията, с които се налага да се справяме, ако хидроизолационното покритие на балконът или терасата в съседство, е компрометирано.

Начинът на изпълнение на системата ни спомага да избегнем всички тези потенциални рискове. Двата слоя еластична течна хидроизолационна мембрана се защитават от скъсване или напукване от вградената армировка от нетъкан текстил. Заедно, те поемат хоризонталните разширения и по този начин надеждно защитават конструкцията от проникване на вода.