Циркулационна помпа и хидравличен баланс на отоплителната система

Хидравличният баланс на отоплителната система се осъществява с помощта на циркулационна помпа и осигурява по-голяма ефективност и по-ниски разходи за отопление. При добре балансирана система, всички радиатори, независимо от тяхното разположение, се загряват еднакво. Хидравличният баланс се за всеки един радиатор поотделно, във всяко едно помещение. котелноКогато системата не е хидравлично балансирана по-далечните радиатори от котела не се загряват достатъчно. Така не може да се постигне оптимална температура в помещенията. За осигуряване на ефективна работа на отоплителната система се монтира циркулационна помпа.

циркулационна помпаЕдин добър вариант е циркулационната помпа Алфа 3 на Грюндфос.

отоплителна системаПри липса на помпа, за да се осигури достигането на топлата вода до всички радиатори, системата работи с пълния си капацитет и така се увеличава разходът на гориво и котелът работи неефективно. 

помпа Grundfos alfa 3


Друг често срещан проблем в системи, които не са хидравлично балансирани е шума в радиаторите, което допълнително усилва чувството на дискомфорт през целия отоплителен сезон. 

хидравличен балансЧрез хидравличен баланс, загрятата вода в системата се разпределя оптимално и до радиаторите достига обемен дебит, който се регулира през термостатни вентили.

Хидравличният баланс може да бъде направен лесно чрез инсталиране на мобилно приложение на смарт устройство – таблет или телефон.
Специална приставка разчита данните от помпата и ги изпраща към мобилното устройство. Приложението събира данните и прави необходимите изчисления.
При изграждането на съвременните отоплителни системи се използват тръби с малък диаметър, което затруднява циркулацията на водата.

помпа грундфосЗатова е необходимо монтиране на циркулационна помпа, която да подпомага движението на течността през цялата система. Движението на флуида в системата се определя от хидравличния баланс на радиаторите и от настройки в работните режими на циркулационната помпа. 

За да се направят необходимите настройки и за да се балансира системата, тя трябва да е напълно обезвъздушена. 
Мобилно устройство се свързва с помпата и се определя типа на системата. За да се измери нулевият дебит в цялата система всички вентили на на радиаторите се затварят.
Максималният дебит се измерва при напълно отворена вентили. 

Въвежда се информация за  броя на стаите, квадратурата и  големината на монтираните радиатори и градусите, които бихме желали да се поддържат в помещението.
Всеки един радиатор трябва да бъде настроен. Избира се опцията за настройка чрез предварителния кран на термо главата.

През вентила за всеки радиатор се определя контрола на дебита на водата, съобразно квадратурата на помещението за поддържане на желаната температура. 
Същата операция се извършва за всеки радиатор поотделно, за максимално ефективна работа, съобразно изчисленията на приложението по зададените от нас параметри на системата.