Котел на пелети със самопочистваща се горелка

Локалното отопление, чрез камина или котел е често предпочитан вариант при отопление на еднофамилни къщи.
Изборът на котел се определя от избора на гориво, с което той ще се захранва - газ, течно гориво, пелети или дървесина.
Ще ви покажем монтаж на котел на пелети с автоматизирано запалване и подаване на пелетите.мотаж на котелПреди монтажа на котела трябва да е изградена водопроводната инсталация, да има осигурено самостоятелно  електрическо захранване за самия котел и разбира се комин с необходимото сечение на отвора.

комин за котелКотелът се нагласява на точното място и се присъединява към водопроводната и електрическата инсталации. Присъединява се и тръбата на димоотвода към отвора на комина и се уплътнява с алуминиева лента.

запалване на котел на пелетиБункерът за пелетите е отделно тяло, като връзката между него и горелката в горивната камера на котела се осъществява чрез специален шнек, през който автоматично се подават пелетите.
Той се фиксира към бункера и бункерът се приближава към котела.

горелка за котелКотелът е топлоизолиран за да се елиминира загубата на топлина.
Зад металната вратата на котела се намира и горивната камера, а пепелникът най-отдолу събира, отпадналата по време на горенето пепел и може лесно да се почиства.
След като всички монтажни работи са завършени, котелът може да бъде запален.

От дисплея, разположен в предната част на котела се правят необходимите настройки и се задава температурата на водата в системата.

След стартиране на котела, пелетите се подават автоматично в горивната камера и следва процес на запалване.
На панела се появява надпис „разпалване“ се започва автоматичната подаване на пелетите.

Температурата на водата постепенно се покачва. Тя може да бъде променяна и по време на горенето.
След достигането на зададената температура, горелката автоматично се почиства от пепелта. Премахването на шлаката от горивната камера  осигурява ефективното горене на пелетите.