Обучение на бригадата в центъра за обучение на Баумит
6.2 K
4:02

До тук добре. Имаме материалите, имаме и бригадата. Но знаете колко е важно правилното полагане на системата. 
За да са спокойни за правилното изпълнение на топлоизолационната система, Баумит организира обучение на бригадата в своя лицензиран център за...

Избор на материали за ремонта на Кино Влайкова
6 K
3:47

В предаването винаги сме подчертавали, че всяка задача трябва да се изпълнява качествено. А от Баумит сме научили, че преди да се захванеш с каквато и да е строително монтажна работа, трябва да си наясно със състоянието на обекта.
Заедно с г-н Огнян Цонков, който е...

Естествен камък върху топлоизолация
22.9 K
9:16

Демонстрация на полагане на контактна система за топлоизолация с крайно покритие естесвен камък. 
Стена с дебелина 25 см се нуждае от полагане на топлоизолационна система, за да покрие нормите за топлопреминаване.
Ще предствим цялостната система, която е...

Клинкер върху топлоизолация
9.5 K
9:14

Как върху контактна топлоизолационна система се полага крайно покритие от клинкерни плочи. Тежестта на клинкерните плочи налага допълнително укрепване на финални слой от топлоизолацията, тъй като топлоизолационния материал EPS или вата не би могъл да понесе...