Естествен камък върху топлоизолация

Демонстрация на полагане на контактна система за топлоизолация с крайно покритие естесвен камък. 
Стена с дебелина 25 см се нуждае от полагане на топлоизолационна система, за да покрие нормите за топлопреминаване.
Ще предствим цялостната система, която е предназначена за полагане на естесвен камък като крайно покритие върху топлоизолационната система.
Монтаж на топлоизолационните плочи

топлоизолация с камъкЗапочваме с лепилно шпакловъчната смес за изолационния материал. В точно определено количество вода се изсипва сухата смес и се разбърква до получаване на еднородната смес.
По време на узряването на материала се активират всички физико-химични процеси, необходими за качествените изменения на продукта.

След това сместа се нуждае отново от разбъркване. 
Полагането на лепилната смес върху изолационния материал, който е екструдиран полистирен с дебелина 10 см, е стандартно. Нанася се рамка от лепилото по целия периметър на плоскостта и няколко топки в центъра й. 
Масовата практика е нанасяне само на няколко топки лепило по цялата повърхност, което не осигурява добро залепване на изолационната плоча, което може да доведе до отлепване на целия слой след време.


Лепилото трябва да осигурява  елестичност при залепването на плочата към стената – т.е. при нагласяването на плочата при лепене да не се къса лепилната смес, а да поема известно разтягане.  
Плоскостите се полагат отдолу нагоре и е задължително фугите да се разминават поне с 1/3 плоча, за да се гарантира по-голяма здравина на цялата повърхност.


Поставяне на специалните дистанционери за топлоизолация

дистанционери за топлоизолацияСлед като е положен изолационния материал следва слагането на специалните дистанционери. Te не се набиват до края. Оставя се разстояние от 1 см. 
Дистанционерите се слагат по схема и трябва да бъдат разположени по 8 бр. на 1 кв. м. Задължително се поставя дистанционер на всяка снадка на изолационните плоскости.

С дълга бургия се пробиват отвори през дюбелите и стиропора, за да се достигне до тухлите. 
Преди да се забият дюбелите в стената, се  монтира и метална мрежа с отвор 19х19 мм.
Дюбелите са с метален винт, който се забива в тухлената стена през изолационната плоскост. Много е важно дистанционерите да фиксират мрежата на 1 см от повърхността на топлоизолационния панел.

Препоръчително е отделните парчета от мрежата да се презастъпват с най-малко 10 см. 

Тя се фиксира допълнително със пластмасови дистанционери - 20 бр. на кв. м. Тяхната задача е да държат мрежата стабилно на разстояние 1 см от изолационнаата плоскост за последващата операция. А именно нанасянето на мазилката.

Но преди да продължим, нека видим рекламите по Бтв екшън.

Измазване на топлоизолацията

измазване на топлоизолацияПродължаваме със следващия и много важен слой от топлоизолационната система – хидрофобната мазилка.
Мазилката се разбърква и се нанася машинно. За максимален резултат е важно да се спазва съотношението вода/сухо вещество.
Тя се разбърква и се нанася машинно. За максимален резултат е важно да се спазва съотношението вода/сухо вещество, указано от производителя.
Така мазилката ще бъде с необходимата за нанасяне консистенция.
За нейното полагане и последващо изравняване, първо се оформят т.н. майки.
С машина се нанася материал на ивици, през определено разстояние и след това те се оформят и заглаждат, за да се определи дебелината на нанасяния разтвор. Общата дебелина на мазилката е 2 см – като 1 см остава под мрежата и 1 см над мрежата.

С нивелир се проверява и точността на майките.
След като материалът, оформящ майките, се втвърди се нанася и мазилката.
Материалът  се нанася с равномерни движения отдолу нагоре между майките по цялата стена.


Заглаждането се извършва с мастар до постигане на максимално равна повърхност.
Металната мрежа остава вградена в мазилката точно по средата.
Мазилката е проектирана , за да създаде двусантиметров товароносим слой, който е механично устойчив и еластичен.

При тази система слоят мазилка, като част от топлоизолационната системата, е от изключителна важност, защото именно той, заедно с стената чрез дюбелите ще понесат натоварването от тежката каменна облицовка. Този товароносим слой е нужната основа за полагане  на естесвен камък с тегло до 70 кг на кв.м.

Важно е този слой да е хидрофобен или водоустойчив, т.е. водата да не прониква в него и да не може да замръзва през зимата. Това би довело да неговото компрометиране и отслабване, което пък е опасно за отлепване на тежките камъни.
Затова е недопустимо полагането на мазилка при ниски температури, които да доведат до замръзване на водата в нея по време на полагане или непосредствено след това.
Слоят мазилка трябва да съхне поне 28 дни.

За лепенето на камъните също трябва да се спазва определената технология. След като мазилката изсъхне, повърхността се грундира с подходящ грунд, който да осигури добро сцепление на лепилото с основата.
След като мазилката изсъхне, повърхността се грундира с грунд вебер прим 801, който осигурява добро сцепление на лепилото с основата.
Най-лесно грундът се нанася с мече. 

Лепене на естествен камък върху топлоизолацията

лепене на ествествен камък върху топлоизолациятаЗа лепенето на естесвения камък използваме еластично лепило. 
Сухата смес се разбърква във определено количество вода. 

За лепенето на камъни се нуждаем освен от елестично и от много здраво лепило.
Това се постига с добавянето на естесвена ситно смляна вулканична скала, наречена трас. Тя има свойството да се свързва и втвърдява както на въздух, така и под вода, като придава на сместа, към която е добавена, плътност и елестичност.

Както всички лепилни циментови смеси и това трасово лепило се нуждае от узряване, за да се задействат физико-химичните процеси след разбъркването с водата.
При нанасянето на лепилната смес се използва метода на двойното обмазване – т.е. лепило се нанася с назъбена маламашка върху основата и върху обратната страна на камъка.
100%-та контакна повърхност е от изключителна важност при лепене на камъни върху фасади, за да се постигне необходимата здравина на залепване.

При лепенето на естесвен камък е задължително оставянето на фуги с достатъчна ширина, тъй като камъкът поглъща топлината и е подложен на по-големи разширения. 
Камъните, залепени на фасадата се фугират с фугираща смес.  Тя е разработена за фуги от 1 до 6 мм и е особено подходяща при плочи от естесвен камък. Тя е еластична фугираща смес с ниско водопоглъщане и висока устойчивост на износване и с ниска водопоглъщаемост.

Поради тези разширения фугиращата смес се нуждае от съставки, които да осигурят нейната елестичност. Тя трябва да може да поеме движението и да остане некомпрометирана.
За да се запази красотата на фасадата от естествен камък водата не трябва да прониква във самата фугираща смес. Така освен разрушаване на материала се избягва и развитието на микроорганизми и всякакви замърсявания.

Добре е камъка да се защити с хартиена лепенка преди фугиране, защото след това трудно се почиства. 
Фугиращата смес се нанася с гумирана маламашка. Материалът трябва да проникне в цялата дълбочина на фугата.
За красивия вид на фасадите от голямо значение е избора на цвят на фугата, който да остане непроменен и хомогенен.

Естесвеният камък е един от най-древните и най-дълготрайните  строителни материали. А каменните плочи освен естетическа имат и защитна функция. Сграда с фасада от естесвен камък  изглежда внушителна,  излъчва солидност и  сигурност.

Възможността да се полага този естесвен материал вече и по контактен начин  върху топлоизолационна система, ще даде възможност на все повече хора да се радват на красиви и дълговечни фасади на своя енегоефективен и комфортен дом.
Високотехнологичната система Вебер терм робусто позволява полагането на плочи от естествен камък като крайно покритие на фасадна топлоизолационна система с панели от експандиран полистирен и плочи от каменна вата.