Хидроизолиране на баня

Хидроизолирането е основен етап при изграждането на една баня. Слоят хидроизолация спира евентуално проникналата под плочките влага. Хидроизолационния разтвор се нанася с баданарка, а в критичните зони се полага хидроизолационна лента.Вътрешна хидроизолация

Еднокомпонентната хидроизолация се нанася неразредена върху сухи и здрави грундирани основи. Тя покрива фините пукнатини и може да се използва както на закрито, така и на открито. Препоръчва се полагане на два слоя. Нанасянето се прави с плоска четка след разбъркване на хидроизолационният разтвор.

В критичните зони - разширителни и съединителни фуги, около тръби, сифони и ъгли, се поставя специална хидроизолационна лента за допълнителна защита. Когато се използва такава лента, първо тя се полага между два слоя от хидроизолиращия разтвор.

Хидроизолацията трябва се нанася само при сухи условия и температура между +5 и +35 С. Времето за изсъхване на първия слой е около 2 часа. Общата дебелина на двата слоя трябва да е около 1-1,5 мм. Плочки могат да се лепят 16 часа след нанасянето на втория слой.

Външна хидроизолация

За външна хидроизолация се използва хидроизолационен шлам, който е на циментова основа и е предназначен за изолиране на строителни елементи. Той е водоустойчив, не замръзва и пропуска водните пари. Повърхностите, върху които се нанася хидроизолационната смес трябва да са чисти, без неравности, пукнатини или фуги.

Хидроизолационният разтвор се нанася на два слоя (ако е само с четка – на 3). Първият слой се нанася задължително с четка. Изчаква се да изъхне и се нанася още един пласт.