Хидроизолация - защо ни е нужна?

Хидроизолацията в банята е един от важните етапи, които осигурят водонепропускливостта на покритието и същевременно не позволяват отлепването на плочките.При хидроизолациите има няколко важни показателя. Първия от които, това е якостта на сцепление с основата и якостта на сцепление, която може да се постигне с последващия слой лепило за плочки.

Вторият показател, който е изключително важен, това е еластичността и възможността на хидроизолационното покритие да премоства пукнатини.

Колкото по-висок клас е хидроизолацията, толкова по-големи пукнатини може да премоства.

Продуктите, които Weber предлага за баня, имат изключително висока еластичност и могат да се удължат 300% преди да се скъсат. Това е много важна характеристика, защото особено в новото строителство е възможно да има движение в основата, движение в конструкцията, които да предизвикат микропукнатини в основата. Хидроизолационното покритие е този слой, който трябва да поеме тези движения, да осигури водонепропускливостта на хидроизолационния слой. В същото време да компенсира и да не позволи плочките и следващите покрития да се отлепят.

Именно, за да се запази еластичността на хидроизолацията и да се подсигурят критичните зони в баня, се поставя хидроизолационна лента между два слоя от хидроизолационнен разтвор.