Хидроизолация на баня - какви са нейните функции

След измазването и изправянето на стените продължаваме с хидроизолацията. Две са основните функции на хидроизолацията в мокри помещения. Едната да осигури добро сцепление между основата и съответно лепилото за плочки и самото покритие. Втората е да предпазва стената от проникване на влага.Самите плочки са водоплътни и не позволяват проникване на влага през тях. Влагата би могла да премине през фугите между самите плочки. И това важи не само за местата, които се обливат с вода, но и за всички стени, тъй като нашите бани са малки и парата при къпане изпълва цялото помещение.

А ако в резултат на някакви движения се образуват пукнатини в фугиращите смеси, то тези микропукнатини, невидими за човешкото око, ще се окажат мястото за проникване на водните пари и влагата и те ще се просмучат под облицовката.


А в зоните, които наричаме критични, там където е най-вероятно да се появат пукнатини – в ъглите между стените и между стените и пода, хидроизолацията се подсилва от гъвкава хидроизолационна лента.


Тя може да поема разтягане до 300% без да се скъса и така не позволява на водата, проникнала през фугата зад плочките, да премине към стената или пода.


Проникналата влага в стената може да достигне и да съседната стая и да причини поява на  плесен и мухъл. А в самата баня плочките ще се надигнат и отлепят.


Хидроизолационният разтвор се нанася лесно и бързо, без много усилия и няма причина да пренебрегнете този етап от системата за лепене на плочки в мокри помещения.