Подово отопление в банята

Подовото отопление в банята осигурява несравнимия комфорт на топлия под през зимата. Подовото отопление използва течност с по-ниска температура от парното. Отоплителните тръби се полагат по специална схема, която да осигури равномерно нагряване на пода в помещението. Под тръбите за отопление се поставят изолационни плочи с алуминиево фолио, които да отразяват топлината към помещението.Монтират се окрайчващите ленти, които отделят замазката от стените. При от подовото отопление награвяне замазката се разширава и тези ленти ще поемат това разширение. Отделно те ще служат и за преграда за разпространението на ударен шум към конструктивните елементи на сградата.

Върху основата се монтират изолационните плочи. Те само се разстилат върху пода и имат две функции – за всеки един от двата слоя – първият слой от експандиран полистирен не позволява на топлината от тръбите на подовото отопление да преминава към плочата, а вторият слой от алуминиево фолио, отразява топлината от водата към повърхността на замазката. Така се увеличава коефициента на полезно действие на цялата система на подовото отопление.
Изолационните плоскости се скрояват като се режат с макетен нож.

Няма да полагаме тръби за отопление в душзоната, тъй като в центъра ще монтираме точков сифон с по-големи от стандартните размери. По принцип тръбите на лъчистото подово отопление не трябва да се пресичат и с канализационни тръби.

Подово отопление не се монтира и когато в душ зоната е предвидено корито, тъй като под него остава една въздушна възглавница, която влошава полезното действие на отоплението.

Плочите се припокриват от едната страна с допълнителен 4 сантиметров кант.

Изолационните плочи се фиксират с дюбели към пода.

За улеснение, при монтажа на тръбите за подовото отопление, се използва т.н. декойлер. Цялото роло тръби се поставя на декойлера и при работа се елиминира тяхното усукване.
Алуминиевото фолио върху плочите е разграфено през 5 см. Така се контролира  по-лесно разстоянието между тръбите при тяхното полагане и се улеснява рязането на плоскостите.

Има няколко начина за полагане на тръбите за подово отопление.
Започваме от единия край на помещението, където тръбата идва от колектора и се продълважа по периметъра на изолационните плоскости като между тръбите от първия кръг се оставя разстояние, в което да мине втория кръг, на връщане към колектора.
Тръбите се фиксират се към пода със специален стягаш прът и пристягащи скоби.

При тази спирална разводка на тръбите се осигурява равномерно награване на пода.

При разполагането им като серпентина, в началото на помещението водата в тръбите ще бъде по-топла, отколкото в края им и така нагряването няма да е равномерно.

Подовото отопление е нискотемпературна система и температурата на течността обикновено не превишава 45°С. Това позволява ползването на тръби които са устойчиви на температури до 60°С и са с по-ниска себестойност.
Тръбите не се нуждаят от допълнителна изолация.

При подовото отопление в качеството си на отоплителен уред се явява цялата повърхност на пода.
Стените също се нагряват.

Двете тръби се присъединяват към колектора, който обикновено се намира в коридор или друго подходящо помещение.
Колекторите са важна част от една отоплителна система. Правилния монтаж е от съществено значение за добрата работа на системата.