Замазка над подово отопление

Подовата замазка над подово отопление съдържа специални добавки, които да подобрят топлоотдаването и топлопреминаването. Под подовата замазка за подово отопление се поставя изолация, която да спре разпространяването на топлината надолу. Замазката няма нужда от допълнително армиране.Монтирахме и тръбите за лирата, която ще работи както с вода, така и с електричество. Водата за лирата е по-топла от тази за подовото отопление и затова в гофрираните тръби положихме тръби с алуминиева вложка.
Част от тях ще останат под замазката на пода, а част вкопахме в стената. Изводите за лирата, която ще монтираме по изискване трябва да са на около 55 см от готов под.

Започваме с оформянето на ступовете и т.н. майки. Височината на ступовете се контролира с инструмент, спрямо определеното крайно ниво на замазката.
Ступове се правят по цялата периферия на помещениято.

Много е важно, т.н. майки да бъдат прецизно направени, за да се водят по тях мастарите при разстилането на замазката.
Тя се разнася с лопата между майките. След изравняването се заглажда с пластмасова пердашка.

Не всички замазки са подходящи за полагане над подово отопление. За да не служи като пречка за разпространението на топлината идваща отдолу, замазката трябва да е обогатена със специални добавки за подобрено топлоотдаване.
Така замазката и подовото отопление работят в система, с максимален КПД.

Сухата смес замазка за над подово отопление е готова за употреба и в машината само се смесва с определено количество вода. Не се препоръчва добавянето на каквито и да е било вещества.
Важно е да отбележим, че над подовото отопление замазката няма нужда от никаво допълнително укрепване с метални мрежи.

Замазка за подово отопление не полагаме в душзоната, тъй като ни предстои монтажа на точковия сифон.