Топлоизолираща варова мазилка

Топлоизолиращата варова мазилка съдържа вар и бял цимент, които ѝ придават белия цвят след изсъхване. За крайното качество на покритието от съществено значение е качеството на използвана вар. Заводски приготвените смеси на топлоизолиращата мазилка гарантират еднакво и контролирано качество. Така възползвайки се от хилядолетия строителен опит и добавяне на съвременните технологични постижения, можем да се радваме на здравословни продукти, които не вредят на здравето и осигуряват необходимия комфорт на обитаване.Върху предварително грундирана и обезпрашена повърхност, мазилката Ekoplast 50 на Kemset се нанася с маламашка. Материалът прилепва еднакво лесно към различни основи основата – тухли или бетон.  
Нанасянето на топлоизолиращата мазилка с маламашка спомага за по-плътното прилепване на материала. Мазилката не пада от стената след нанасяне и работата е лесна и бърза.
Отвореното време на разбърканата вече смес е около 2 часа в зависимост от околната среда.
През това време мазилката трябва да е нанесена и изтеглена с мастара. Затова при подготовката на количеството разтвор,  то да е съобразено с индивидуалните способности на полагащите го и влиянието на температурата и влажността на въздуха.

След нанасянето на топлоизолиращата мазилка между двете съседни майки, мазилката се изтегля с мастар отдолу нагоре.
Там, където е необходимо се добавя допълнително материал, заглажда се с маламашката и се изтегля отново с мастара.
С него едновременно се обира излишния материал и се изравнява нанесената мазилка.

При нанасяне на топлоизолиращата мазилка температурата на въздуха не трябва да е под 5 градуса по Целзии, тъй като водата в готовия разтвор би могла да замръзне и това да наруши здравината на слоя мазилка.
Работа при високи температури също не се препоръчва, тъй като се съкръщава отворното време на сместа, а прекомерно бързото изсъхване на нанесения слой би довело до образуване на пукнатини, причинени от рязкото свиване на материала.
Стъклените перли, включени в състава на мазилката, пълни с въдух олекотяват сухата смес но и подобравят топлоизолационните свойства на  нанесения слой.
Това я прави подходяща за нанасяне върху еднослойни  стени, изградени с голямоформатни тухли с вертикални кухини, както за вътрешно, така и за външно приложение.
Нанасяме топлоизолиращата варова мазилка и върху бетоновата стена. Няма разлика при работата. Материалът се нанася с маламашка и прилепва лесно и към бетона.
Ако пък сте решили да подобрите топлоизолационните показатели на стара и измазана с обикновена вароциментова хастарна мазилка стена, можете да нанесете новата мазилка и върху нея, стига основата да е здрава.  При полагане на  топлоизолационната  мазилка върху стари  мазилки е  препоръчително предварително основата да се  грундира с  дълбокопроникващ  заздравяващ основата  грунд.
След като мазилката дръпне и преди да се втвърди, повърхността й се изпердашва с пердашка.
С тази операция се запълват всички малки вдлъбнатини и се заглаждат неравностите поцялата стена.
След като материалът вече е нанесен равномерно  се отстранят  металните лайсни, които  вече са изпълнили своята  роля, от все още нестегналата топлоизолиращата варова мазилка и  тяхното място се  запълва с материал и на   повърхността се придава  окончателния завършен  вид. 

Ако е необходимо, повърхността може да се овлажни допълнително с пулверизатор, за по-добро заглаждане.
Втвърдяването на варовите мазилки е бавен процес. Те набират пълна якост и стават мразоустойчиви след напълно завършил процес на взаимодействие с въглеродния диоксид (СО2) във въздуха, наречен  карбонизация.
Затова мазилки, нанесени късна есен или през зимата, могат да бъдат с намалена мразоустойчивост, тъй като водата в разтвора на варта може да замръзне и да попречи на процеса на карбонизация.

Освен здравина, варовите мазилки се отличават и с изключителна пожароустойчивост. Те са практически негорими.
Повишаването на температурата от едната страна на мазилката не води до съществено повишаване на температурата от другата й страна.
А изложена продължително време на въздействие на огън, тя дори не се деформира.

Тухлената стена, измазана с варовата мазилка запазва своята паропропускливост. Подобрява се и шумоизолацията, която се постига от дебелината на слоя.
Естесвените съставки на топлоизолиращата варова мазилка предотвратяват образуването на плесени и мухъли. Освен това влагата се регулира по естесвен начин, тъй като при повече влага, мазилката я поема а след това я отдава.

След като изсъхне варовата мазилка, върху нея може да се нанесе и боя в избран цвят.

Когато основната зидария е изпълнена с голямоформатни тухли с вертикални кухини с дебелина 38 см сградата не се нуждае от допълнителна топлоизолация, тъй като с такава зидария се покриват напълно нормативните  изисквания за топлопреминаване. Тухлите не лягат с цялата си повърхност  върху плочата. Част от тях я надстърча с точно 13 см, които са предвидени за изравняване с топлоизолационни плочи с цел елиминиране появата на термични мостове. ито неминуемо водят до загуба на енергия и са предпоставка за образуване на нежелан конденз, а от там и до развитие на вредни микроорганизми.
Изолацията на стоманобетонните елементи се състои от полагането на няколко слоя. Първият слой е лепилото, следван от топлоизолационния материал – в случая каменна вата. За надежно фиксиране на ватата се монтират метални дюбели. След това в лепилна смес се вгражда и стъклотекстилна мрежа.
Следва нанасянето на мазилката.


За външното нанасяне на варовата мазилката Ekoplast 50 на Kemset се налага използването на строително скеле. Иначе полагането ѝ не се различава от това във вътрешни помещения.
С варово-циментовата топлоизолационна мазилка еднослойната стена диша и не възпрепятства излизането на водните пари.
Различни техники могат да осигурят индивидуалност на вашия дом с красива фасада и здравословен климат.