Звукоизолация на стените и пода

Днес основната ни тема е звукоизолация. Много малко от съвременните, строени последните години, сгради могат да се похвалят с добра шумоизолация. И тук говорим за звукоизолация не само от външния шум, но и осигуряване на добра изолация между отделните жилища в една кооперация. Хората са изложени на постоянни звукови влияния както през деня, така и през нощта.Звукоизолация на стените и пода

Звукоизолация на стените и пода

В много от т.н. развити западноевропейски страни дори има ограничение за къпане.

В едно от предишните предавания ние ви показахме полагането на шумоизолационен слой от твърда каменна вата в душ зоната.
При къпане, падането на водата върху пода, създава шум, който може да пречи на съседите ви. И когато имате ограничение за къпане след 22 часа, сериозно ще се замислите за полагането на токъв слой.

Шумът нарушава комфорта на обитаване и вреди на цялосностното ни качество на живот, но на първо място пречи на съня.

Затова и при ремонта на нашата спалня, където прекарваме повече от една трета от живота си в сън, ще ви покажем как да минимизирате шума предаван през стените и пода.

При многофамилни сгради от съществено значение е не само осигуряването на висока енергийна ефективност,  но и гарантирането на добра звукоизолация между отделните апартаменти.

Звукоизолация на вътрешни стени

Звукоизолация на вътрешни стени

За разлика от външните стени, където водещ фактор е топлоизолацията, при вътрешните стени, водещ фактор е звукоизолацията.
Най-високи са изискванията към шумоизолацията на стените между отделни жилища.

Обичайната дебелина на стените между отделните жилища в многофамилни сгради е 25 см. За Да се постигне тази дебелина и да се покрият нормите за звукопреминаване, стените се изграждат като сандвич – два слоя с голямоформатни керамични тухли и допълнителен слой каменна вата помежду им.

Нормативните изисквания за звукоизолация между отделните жилища са създадени за осигуряване на оптимален комфорт на обитаване. Спестяването на материали и несъобразяването с нормите при строежа на кооперациите и жилищните блокове води до нарушаване на спокойствието на обитателите.

Изискванията за звукоизолация трябва да са спазени още на ниво проект на сградата. Не се допуска помещенията, за които се изискват по-ниски нива на шум, да граничат с шумни помещения, а тези с еднакви функции се разполагат от двете страни на преградните стени.

Звукоизолацията на тухлите

Звукоизолацията на тухлите

Сглобката нут и федер или т.нар. глъб и зъб  води зидарията праволинейно, но има и друга функция. В тази сглобка разтвор не се полага и двата блока влизат плътно един до друг. Така се уплътнява фугата и не се пренася звука от едната страна на стената към другата 
Многокамерността на голямоформатните блокове с вертикални кухини се изразява в редуването на керамика и въздух. Преминавайки през керамичната решетка и въздуха звука губи от своята сила.

Звукоизолация на пода

Звукоизолация на пода

Осигуряването на звукоизолация между отделните етажи на жилищните сгради, отговаряща на нормативните изисквания, също изисква допълнителни строително монтажи работи.

Звукоизолационните мембрани могат да бъдат положени на различни етапи от изграждането на сградата - преди или след пясъчно циментовата замазка.
Днес ще ви покажем полагането на звукоизолационна мембрана върху вече направена замазка.

Звукоизолационната мембрана е част от системата за полагане на многослоен паркет на Мапеи.


Системният подход при решаването на различни проблеми в строителството изисква използването на продукти, които са създадени да работят заедно.
Полагането на слой след слой от дадена система и спазването на препоръките за работа на производителите, ще доведе до постигането на очакваните резултати.

Преди да залепим звукоизолационната мембрана, ще направим саморазливна замазка.