Топлоизолиране на стоманобетонните елементи при зидане с Porotherm 38 N+F Comfort

Еднослойната стена, иззидана с голямоформатните тухли Porotherm 38 N+F Comfort с дебелина 38 см отговаря на всички изисквания за топлопреминаване, определени в нормативните документи.
Това, за което трябва допълнително да се погрижим е елиминирането на топлинните мостовете, които се получават при стоманобетонните елементи на конструкцията на сградата, а именно колоните и плочите между оттделните етажи.Топлоизолиране с каменна вата

Изолационният материал, в случая каменна вата с дебелина 12 см, се разкроява, за да покрие плътно колоните и гредите. 
За лепенето на ватата се използва циментово лепило, което се нанася с назъбена маламашка върху повърността на колоната. Ватата се притиска към основата.

За по-голяма стабилност и плътност, парчетата вата се разминават при лепенето по височината на колоната. Лепило се нанася само върху бетоновия елемент и никога по тясната страна на ватата, тъй като лепилото е на циментова основа и неминуемо ще създаде условия за образуване на термомост на повърхността.
Плочата и гредите се изолира със същата вата. 

дюбелиране на ватата


Фиксиране на плочите от каменна вата с дюбели

След залепване, изолационните плочи се фиксират с метални дюбели към конструктивните елементи.
За да се защити ръба и да се осигури праволинейността, в лепилната смес се вгражда и метален ръбохранител.
За армирането на положената вата, в слоя лепилото, нанесен върху ватата, се вгражда стъклотекстилна мрежа. Първо се нанася лепило с назъбена маламашка върху повърхността на ватата и на около 10-15 см върху тухлената стена. Мрежата обхваща и двете повърхности и така предпазва от напукване завършващия слой в областта на фугата между стоманобетонната колона и тухлената стена.

С притискане с маламашката мрежата потъва в лепилото и цялата повърхност се изравнява и заглажда.

Нанасяне на мазилка

След като лепилото се втвърди върху него може да се нанася и последния слой – мазилката.
Фиксират се мастари или майки, които трябва да гарантират минималната дебелина и равната повърхност на мазилката. 
Разтворът се нанася върху основата и с мастар се изтегля отдолу нагоре. Мастарът се води плътно по монтираните майки.
След като мазилката стегне с гумирана маламашка се изпердашва цялата повърхност.
Вароциментовата мазилка възпрепятства проникването на вода и е с добра паропропускливост.
Така тя не нарушава качествата на тухлената зидария и пропуска водните пари, преминаващи през тухлите отвътре навън, като същевременно ги защитава от влагата и водата отвън.

Качествено изолиране на стоманобетоновата конструкция на сградата при зидане с Porotherm 38 N+F Comfort, като един съществен елемент от строителните работи, ще елиминира термо мостовете, които неминуемо водят до загуба на енергия и са предпоставка за образуване на нежелан конденз, а от там и до развитие на вредни микроорганизми.