Зидане на стени с подобрена шумоизолация

Изграждането на стени с два слоя тухли Porotherm и вата между тях осигурява подобрена шумоизолация между отделните апартаменти. Сглобката нут и федер, при голяморматните блокове Поротерм, улеснява зидането като води реда праволинейно. Освен това, двата блока влизат плътно един до друг и така се възпрепятства преминаването на звуковите вълни от едната страна на стената към другата. зидане на шумоизолиращи стени