Изграждане на комин с коминна система на Wienerberger

Цялостна система за изграждане на комини на Винербергер, подходяща за ползване на различни с видове горива. Коминната система се състои от леки бетонни блокове и керамични тръби изпечени при 1100 градука, които плътно се залепят едни за други. За изграждането на комина е важно да се спазва пожарната безопасност. 
Пълния комплект на системата за изграждане на комини на Винербергер дава високо ниво на сигурност. Тя е съвместима за различни видове горива и отговаря на всички изисквания на обитателите.



Изграждане на комин1Изграждане на комин2Изграждане на комин3