Топлоизолиране

При топлоизолирането на сграда е важно да се използват правилното компонентите на топлоизолационната система. При правилно изпълнена топлоизолация, загубите на топлина са значително по-малко отколкото при неизолирана сграда.Топлоизолационните материали, предлагани като система от различните производители, са с отлична съвместимост на химичните и физичните качества. Системите за топлоизолация се поставят върху здрави и грундирани основи, спазвайки точно технологичната последователност.

Долният ръб на топлоизолацията се ограничава от цокълни профили. Те се закрепват хоризонтално и служат като основа за полаганите по-късно стиропорени плоскости. Те се закрепват с дюбели, които се поставят на разстояние около 50 см един от друг. Профилите не трябва да се деформират. Когато стената не е равна, под тях се поставят дистанционни елементи, за да се избегне изкривяването им. Трябва да се отдели специално внимание на прецизното разкрояване на предназначените за външни и вътрешни ъгли профили. Препоръчва се разкрояването да се извършва така, че външната вертикална част от профила да остане цяла и да не се прекъсва.

 

Топлоизолационните плоскости се закрепват посредством лепилен разтвор. Разтворът се нанася с маламашка по периферията на плочата на ивици с ширина от 3-4 см. В средата се нанасят няколко топки с диаметър около 8 см. Плочата се монтира веднага към стената и се притиска с леки потупвания с маламашката. След притискането, правилно нанесения разтвор, покрива 40% от повърхността на плочата. Полагането на топлоизолацията започва отдолу нагоре. Плоскостите се разполагат с разминаване между съседните редове, така че съединителните фуги да не съвпадат. Особено внимание трябва да се обърне на поставянето на плоскостите около прозорците.

Необходимо е да се използват цели плоскости и да се подредят така, че да не се образува фуга по продължение на ръбовете на прозорците, за да се избегне появата на пукнатини в мазилката. Изрязват се така, че ъгълът на прозореца влиза в зарязания ъгъл на плоскостта. Плоскостите около прозореца не трябва да покриват отворите за конденз, оставени в рамката на дограмата. Механичното фиксиране на топлоизолационните плоскости се прави след като лепилният слой е стегнал – приблизително след две денонощия.

Дюбелите се разполагат средно по 4 бр./кв.м в отвори с дълбочина 5-6 см в конструктивния слой на стената при плътни материали и на 8-9 см при материали с кухини. След фиксирането на стиропорените плоскости се преминава към.
полагането на армирания с фибромрежа слой. Ъглите около прозорците се нуждаят от допълнително усилване с наклонени парчета мрежа от фибростъкло с размери не по-малки от 35х25 см. Ръбовете на сградата и рамките на прозорците се защитават с специални ъглови PVC профили с вградена фибромрежа. Те също се полагат върху слой от лепилния разтвор и се шпакловат със стоманена маламашка.