Разделяне на помещението с преградна стена

Най-лесният начин да преградим едно голямо помещение е с помощта на сухото строителство. Ще изградим преградна стена от гипскартон.За играждането на преградни стени се използват различни системи, точно описани и гарантирани от производителите на материали за сухо строителство. Но само спазването на точните изисквания за изграждане на каквито и да е конструкции по метода на сухото строителсво, могат да ви гарантират качествени резултати.

В конструкцията, ще предвидим и място за врата, която да осигурява бърз достъп от едната в другата стая.

УВе профилът, който се монтира на пода е оразмерен в съответствие с мястото, където ще бъде вратата. Той се фиксира с дюбели и към него и профилите, монтирани на тавана, се захващат вертикалните ЦеВе профили. Разстоянието между отделните вертикални профили се определя от широчината на гиспкартонените плоскости. Размерът на ватата, също е съобразен с тези размери. Всички елементи в системата са произведени с размери, които осигуряват идеално съответствие между тях, което улеснява работата и спестява време за допълнителни операции.

  Отворът за вратата се изгражда от стабилни УА профили. Това заздравява конструкцията, тъй като при вратата тя е подложена на по-интензивно и по-силно натоварване. Към пода УА профилите се захващат със специално произведени за тази цел пети за връзка между УА профил и под или таван.

УА профилите са много по-стабилни и здрави и затова се използват при изграждане на отвори на прозорци и врати. Щурцът над вратата също се изгражда и монтира по точно определен начин. Захващането към конструкцията е с така наречените пети. Над щурца се монтират един или два вертикални профила, за захващане на гипскартонените плоскости.

Гипскартонените плоскости са все по-предпочитан материал за работа при строително ремонтните работи поради лесния и бърз монтаж, без да е необходимо време за съхнене и чакане, както е при традиционния начин на строителство.

Гипскартонените плоскости се фиксират вертикално с рапидни винтове към металните профили. След монтажа на плоскостите от едната страна всички фуги се запълват със фугопълнителна смес. При фугирането на първия слой гипскартон не се използва фугопокриваща лента.

За по-добра изолация между плоскостите се поставя каменна вата. Съществено качество на каменна вата е, че силно абсорбира шума и е отличен термоизолатор. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви и т.н. Друго предимство на минерална вата е нейната пожароустойчивост. Не е необходимо никакво допълнително обработване с химически материали, за да се постигне тази висока пожароустойчивост. Минералната вата се поставя без допълнително укрепване между металните профили на конструкцията. При монтаж на вътрешни преградни стени и предстенни обшивки, достатъчно е тежестта на ватата да е около 50 килограма на кубичен метър. Ватата се затваря с пласт гипскартон. Ако има някакви електрически или други кабели, то те трябва да останат зад този пласт.

При изграждане на конструкции с двуслойна облицовка, фугите на първия слой не се шпакловат а се запълват.

Вторият слой гипскартон ще заздрави и стабилизира конструкцията. Плочите се монтират така, че фугите на долния и горния пласт да се разминават. Рапидните винтове са с дължина от 35 мм, която позволява захващане през двата слоя гипскартон за металните профили.

За шпакловането на фугите се използва освен фугопълнител и фугопокриваща лента – стъклофазерна или хартиена. Тя се вмазва между два слоя материал и така осигурява по-гъвкава връзка между плоскостите и фугиращата смес. Тя е задължителна при фугите, образувани от нефабрични кантове на плочите. Тези кантове не са обработени допълнително, както са фабричните и попиваемостта им е по-голяма, което предполага и по-лесно напукване.