Изграждане на предстенна обшивка с каменна вата

Направата на предстенна обшивка с каменна вата значително подобрява шумоизолацията и топлоизолацията на помещение. Тя дава и възможност за прекарване на електрическата инсталация зад гипскартона.Предстенната обшивка се състои от метална конструкция и едностранно закрепени гипскаретонени плоскости. В кухината могат да се вграждят изолационни материали.

Крепежните елементи, или така наречените директни окачвачи, се монтират на стената с помощта на дюбели през точно определено разстояние. Максималното разстояние, на което може да се монтира гипскартонената плоскост от стената е 125 мм. Тази възможност, която дават използваните дистанционери, металните профили да се монтират на различно разстояние от стената, позволява и идеалното им нивелиране.

CD (Це Де) профилите се монтират към окачвачите и към профилите, закрепени вече на тавана и пода, с винтове за ламарина. Зад ЦеДе профилите трябва да има достатъчно място за монтирането и на шумоизолиращата вата. Конструкцията трябва да е идеално нивелирана както вертикално, така и хоринзонтално.

Преди да се монтират гипскартонените плоскости, зад щендерната констреукция се вгражда каменната вата. Съществено нейно качество е, че силно абсорбира шума. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви и т.н. Друго предимство на каменна вата е, че не е необходимо допълнително да се обработва с химически материали, за да се направи пожароустойчива. За оптимална шумоизолация се препоръчва използването на вата с тегло между 40 и 50 кг на кубичен метър.

Обшивката на вече монтираната конструкция става с вертикално разположени гипскартонени плоскости, специално предназначени за изграждане на предстенни обшивки и леки преградни стени.

Гипскартонените плоскости се закрепват към щендерната конструкция със специални рапидни винтове.

При монтажа на плоскостите трябва да се съблюдава и за разминаването на челните фуги. Разместването трябва да е минимум 400 мм.

Системата за изграждане на предстенна обшивка включва и необходимите материали за запълване на фугите и шпакловане на стените. Фугиращата смес се разбърква добре в съд със студена вода. Нанася се с шпакла и маламашка. Фугите между стандартните и нефабричните кантове се запълват със фугираща смес. Фугопокриващата лента се поставя между два слоя от фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално напукване след окончателното изсъхването на шпакловъчната маса.

В ъгъла, е задължително поставянето на хартиена лента. Тя е по-здрава и гъвкава от стъклофазерната и предпазва ъгъла от напукване.

Шпакловат се всички фуги и глави на рапидните винтове.

Ако изискванията към гладкостта на стената са високи, то след изсъхването на фугопълнителната смес, стените се шпакловат допълнително. Правилната обработка на фугите и повърхностите на гипсовите плоскости са основни фактори за качеството на работата в сухото строителство. Неправилно и недобре оформената повърхност разваля цялостното впечатление от строително ремонтните работи. А системите в сухото строителство, при спазване правилата на работа и последователността на операциите, дават възможност за постигане на идеално гладки повърхности.