Тестване на стените преди топлоизолиране

Преди полагането на топлоизолация е необходимо да се провери носимоспособността на основата.Преди началото на топлоизолирането е необходимо да се провери качеството на съществуващата основа. Тя трябва да бъде с достатъчна носимоспособност, плътна и несъдържаща вещества, които намаляват сцеплението, като прах, смазки и други.

Как става проверката:
Сцеплението към подготвената основа се проверява чрез залепване на парчета полистирен с размери 10 x 10 cm в няколко участъка и ръчното им отлепване след 2 - 4 часа. Адхезията към основата се счита за задоволителна, когато се разрушава целостта на полистирена, без да се засяга лепилния слой или целостта на основата.

Подготвили сме две различни основи - едната измита с вода, а другата прашна.

Първото парче се отлепи цяло, тъй като прахта върху основата пречи на сцеплението между лепилото и стената.

Залепеното на измитата основа парче не запази при отлепването своята цялост, което означава, че адхезията е добра и основата е здрава.