Изграждане на преградна стена

Отделянето на помещение чрез изграждане на преградна стена е бързо и лесно с помоща на сухото строителство. Стената ще изградим с плоскости от гипскартон.При обособяване на две зони в едно помещение обикновено е нужно изграждането на преградна конструкция.Тя едновременно отделя и обединява двете зони.Затова конструкцията се изгражда така,че да не прегражда цялото помещение и да оставя празно пространство за придвижване от двете й страни. Преградните стени се състоят от единична или двойна конструкция от метални профили. Металните УВе профили се закрепват с дюбели към пода и тавана. Разстоянието между вертикалните ЦеВе профили се определя както от ширината на гипскартонените плоскости,така и от местоположението на предвидените ниши.

Дебелината на стената може да бъде различна,в зависимост от това какво ще бъде нейното предназначението. Едно от големите предимства на такъв вид конструкция е,че в кухото пространство на стената е възможно да се поставят изолационни материали ако е необходимо или да се разположат различни видове скрити инсталации.Може да се предвидят и кабели за вградени осветителни тела.За облицоването на конструкцията се използват гипскартонени плоскости. Гипсът е най-старият познат на човечеството строителен материалТой не съдържа абсолютни никакви съставки,които биха могли да навредят по някакъв начин. Гипсовите строителни материали създават най-добри предпоставки за природно добър микроклимат. Друго предимство,което съвсем не е за пренебрегване е,че гипсовите строителни материлаи са негорими.

При изграждане на вътрешното пространство поради малките дебелини на преградните стени се печели площ,спестява се време,липсва строителна влага.Освен бързия монтаж,с материалите на сухото строителство могат да бъдат осъществени нестандартни идеи и разчупени дизайнерски интериорни решения.
За стабилността на конструкцията основна роля играе монтажът на металните профили.УВе профилите се монтират към пода и тавана с рамкови дюбели, като разстоянието между тях е максимум 1 метър.

Така нареченият рамков дюбел или в случая «пирон дюбел» се състои от две части.Пирон дюбелите се набиват с чук в предварително пробити с бормашина отвори.При набиването на винта в основата,дюбелът се разтваря и  закрепването става чрез притискане на пластмасовите рамена към стените на отвора.
След като се монтират хоризонталните Уве профили,към тях се закрепват и вертикалните ЦеВе профили.Разстоянието между тях е точно определено.Те се монтират на 60 см един от друг така,че гипскартонените плоскости,които са с ширина 120 см да могат да бъдат захванати към металната конструкция по дължина в двата края и в средата.Там където е предвидено да има ниши или отвори – не се монтират вертикалните профили.

След прецизни изчисления за отвора или нишата се монтират допълнителни Уве профили,които да позволят фиксирането на вертикалните профили на определеното място.

Една от системите за изграждане на преградни стени,препоръчана от производителя се състои от единична конструкция от метални профили и двуслойна облицовка от гипскартон.Така се гарантира стабилност на конструкцията и здравина на стената.

Облицоването на металната конструкция се осъществява от два пласта вертикално разположени гипскартонени плоскости.При монтажа на първия пласт гипскартон рапидните винтове могат да бъдат разположени на по-голямо разстояние един от друг – на около 75 сантиметра.

Сухото строителство се харектеризира с бърз и лесен монтаж,но крайните резултати зависят изключително от стриктното спазване на технологията и използването на точните инструменти и крепежни елементи.
Максималната съвместимост на фугиращите смеси с гипскартонените плоскости осигуряват оптимален краен резултат.Само специалните,разработени за конкретната плоскост шпакловачни маси могат да гарантират добър краен резултат без напукване.

Сухата гипсова смес със специални добавки за ръчно шпакловане може да бъде положена и без армираща лента при първия слой на двуслойни облицовки.
Разминаването във фугите между първия и втория слой гипскартон е задължително.За закрепването на плоскостите се използват по-дълги рапидни винтове.Вторият пласт се полага за да се осигури по-стабилна основа, устойчива при натиск,тъй като гипскартонените плоскости позволяват известно огъване.
За да се изгради укрепваща конструкция трябва да се монтират метални Уве профили към стената и пода и към тях да се монтират и Цеве профили.За укрепването на конструкцията е важно правилното проектиране на разположението на профилите.

Окончателно стабилизиране се получава след монтирането и на гипскартонени плоскости.Оформянето на пространството с материали на сухото строителство е бързо,пести време и средства.Лесната работа с гиспкартонените плоскости ги прави предпочитан материал за работа.Представете си колко време бихме изгубили за изработката на тази преградна стена с конвеционални средства?! Към фугирането на втория пласт има по-високи изисквания.

Много  важно за добрата работа е фугиращата смес да е добре разбъркана. Хомогенността на разтвора е едно от условията за получаване на гладко покритие.

При втория пласт,фугирането се извършва със стъклофазерна лента,която се вмазва между два слоя шпакловъчна смес.Шпакловат се и главите на рапидните винтове.