Лепене на плочки върху подово отопление

Лепенето на плочки върху подово отопление изисква по специални лепила, които запазват своята гъвкавост след изсъхване.Много пъти сме говорили за различните керамични подови покрития и за различните видове лепила. Характеристиката на покритията и на основата определят и вида на лепилото, което е най-подходящо за лепенето на плочките. Съобразявайте се с това, когато купувате лепило за плочките или пък следете какво е лепилото, което вашите майстори са доставили.

На нашия обект ние монтирахме и подово отопление. Това завишава изискванията към лепилото за плочки.

При лепене на плочки върху подово отопление трябва да сме особено внимателни. В следствие на отоплението на пода то е подложено на много чести температурни промени. Това води до постоянни линейни разширения, както в лепилния слой, крайното покритие, така и в основата. Затова трябва да се използват високоеластични лепила за плочки, които могат да компенсират тези движения. Да използваме силно еластични фугиращи смеси, които също да обират разширенията.

Само така можем да сме сигурни, че плочките залепени върху подово отопление ще останат дълго време на мястото си.