Полагането на топлоизолационна ситема – основни правила и грешки

Ще ви покажем какви са последствията от най-често допусканите грешки при полагането на топлоизолационна ситема. Разбира се ще ви демонстрираме и правилния начин, който осигурява дълготраен резултат и красива фасада.Полагане на лепило

Полагане на лепило

По правило 40% от повърхността на плочата трябва да бъде покрита с лепило.
Лепилото се нанася по цялата периферия на изолационната плоскост с маламашка, която се държи под ъгъл. Това позволява в края на плочата лепилото да се занули. Оформената рамка възпрепятства всякакво движение на въздух зад плочата.


Първата и най-често допускана грешка при лепенето на плоскостите е нанасянето на топки на лепилото по цялата повърхност.

Обръщане на прозорците

Обръщане на прозорците

Полагането на топлоизолационни плоскости от всички страни, при обръщането на прозорците, предотвратява появата на термомостове и съответно образуването на конденз от вътрешната страна на стените през зимата.

Армиране около прозорците

Армиране около прозорците

Рискът от появяване на пукнатини точно по тези фуги е изключително голям,  тъй като при отваряне и затваряне на прозорците и вратите, неминуемо имаме по-голямо натоварване и пукнатините се появяват в най-слабата част от стената, а именно по незащитените фуги между топлоизолационните плоскости.

Поставяне на профили за обръщане на прозорци

Поставяне на профили за обръщане на прозорци

Залепват се и т.н. 3д профили. Те се оразмеряват и след отсраняване на предпазната лента се залепват за дограмата.
След отстраняване на втората предпазна лента, към него може да се залепи найлон и така се осигурява и защита на стъклото и профила от зацапване по време на работа.