Изграждане на окачен таван с ниша за скрит корниз и осветление

Изграждане на окачен таван с ниша за скрит корниз и осветление с помоща на сухото строителство е бърза и лесна задача. Нишата за корниза ще бъде 25-30см.При изграждането на окачен таван е важно добре да се определи хоризонталното ниво и височината, на която ще бъдат монтирани гипскартонените плоскости.

Определя се точното ниво, на което ще бъде монтиран окачения таван с вградено в него осветление. Към тавана се монтират УДе металните профили, които очертават и размера на отвора за скрития корниз и осветление над прозореца. Нишата над прозореца ще бъде с ширина около 25-30 сантиметра. За нейното оформяне е необходимо първо захващането на вертикално парче гипскартон, наречено пола, с необходимата широчина към метален профил, монтиран на тавана.

Крепежните елементи, или така наречените директни окачвачи, се монтират към тавана с дюбели през точно определено разстояние.

Максималното разстояние, на което може да се монтира гипскартонената плоскост от било от стената или тавана е 125 мм. Тази възможност, която дават използваните дистанционери, металните профили да се монтират на различно разстояние от стената, позволява и идеалното им нивелиране.

Металните профили се монтират към окачвачите, закрепени вече на тавана.

От голямо значение за добрия краен резултат е непрекъснатото нивелиране по време на работа.

След изграждането на конструкцията от метални профили, гипскартонените плоскости се закрепват с рапидни винтове.